Bild: cherylt23 / Pixabay.

Insändare: Förskolans varsel är invandringens fel, enligt Jimmy Jansson

“Orsakerna till att barngrupperna minskar beror på att anhöriginvandringen inte blev som tänkt och det är bra”.

Jimmy Jansson, (18/1-2023).

Finns det flera som minns när kommunalrådet år 2014, var stolt över att kommunen nått över 100.000 invånare? Samma år uttalade Jansson att utbildningen är vår viktigaste fråga om Eskilstuna ska fortsätta på sikt att utvecklas. Ett annat skäl till stoltheten och glädjen var för att fördelarna att bli fler är större än nackdelarna.

I samma uttalande som citatet skriver Jansson att detta är ett resultat som i sin tur är positivt. Eftersom det funnits ett ofrivilligt mottagandet av invandringen hos kommuner, framförallt i Eskilstuna.

Jag påstår att vi måste påminna varandra om att inte sprida desinformation, vilket även gäller kommunalstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och hans partikamrater. Att anhöriginvandringen inte är den största faktorn som inverkar till tjänstemännens panik och planering inför personalminskning i förskolan som en åtgärd innebär att tjänster för 50-75 medarbetare i förskolan försvinner. Detta ska givetvis “gå obemärkt förbi”, enligt politiker-kompisen Nina Tuncer (ordförande, förskolenämnden). En förskolelärare vittnar om att hon sällan hinner ta ut sin dagliga rast. En annan om att det inte finns tid för pedagogisk verksamhet. När media skrivit om förskolenämndens med tjänstemäns pressträff. I väntan på en pressträff för grundskoleförvaltningen som nu avslutar förhandlingar i oenighet på grund av minskade statsbidrag så är det önskvärt att skapa utrymme för citatet att “kunskap är makt”.

Därför är det viktigt att skriva och skapa medvetna medborgare. Eftersom det finns flera lik i garderoben hos tjänstemän och politiker som inte får ta lika stor plats. Framförallt så har Eskilstunas budget till förskolan, under flertalet år varit för liten. Det har fått uppmärksamhet flera gånger. Främst av oppositionen. Nu blir krisen i lägret självklar och går inte längre att se som vattentät. Den anorektiska budgeten har genom åren räddats till sin helhet av statsbidrag från staten för fylla ut budgeten och kunna effektivisera förskolans verksamhet. Om statsbidraget har används korrekt, är en fråga för Skolverket att utreda. Det kan dock konstateras att en kommun som Eskilstuna och politikers förakt mot sina medborgare som, precis som kommunen själv – behöver bidrag för sin lagstadgade verksamhet behöver bli bättre på att leva som de lär.

Kommunens byggen av nya förskolor är, som vi medborgare förstår inte gratis när dessa inte kan rymmas med barn. Vilket förväntas kunnat förutspås av den befolkningsminskning som nu presenteras.

Anledningen till det osunda beroendet av “bidrag” från staten kan tillsynes bero på en minimal budget som som ska att täcka kostnaderna för kommunens organisation med de mål som kommunen speglar som goda. Med uttalanden om att kommunens barngrupper är mindre med andra kommuner. För det bidrar till frågor om huruvida de nybyggda förskolorna, var av stor vikt när kostnaderna för lokalerna kan antas bli dyrare och föräldrar i den meningen kämpat för att låta barnen vara kvar i sina tidigare lokaler, som exemplet med Stensborgsgatans förskola.

Med det sagt så kan det finnas skäl att se över budgetplaneringen och att identifiera grundproblemet, vilket är anorektiska beslut om förskolan och skolans, tillika vårdens budget. Det finns all anledning att låta den transparens som nämndes på presskonferensen styra tidigare beslut och underlag inför vårens beslut i såväl förskola och skola. Att lämna medborgare utanför är att lämna demokratin utanför.

Därför finns det skäl att uppmuntra såväl medarbetare och medborgare att ta del av beslut, underlag och att fråga beslutsfattare, politiker och be journalister om hjälp. Det är upp till ett avgörande om förståendet av innebörden finns hos medborgare och ifall innebörden av kan förvalta sina rättigheter med en grundläggande kunskap om att “makten utgår från folket” – som ett krav på att beslutsfattare tillämpar såväl barnkonsekvensanalyser och planerar i enlighet med goda befolkningsunderlag än killgissar i efterhand utan att ta ansvar för konsekvenserna med hänsyn till det absoluta ansvaret som de besitter och ska värna om. Vilket är medborgarnas välstånd, uppfylla lagkrav och bidra till en kommun som med stolthet inte tillåtit sig brista i små barns utbildning som är en grund för skolgången som är en avgörande faktor för hur väl en enskild kan etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunens kärnuppdrag är annat än näringslivet och det förväntas ett kommunalråd bli bättre på tillsammans med övriga folkvalda. Marknadsföring och företagsledning hör inte hemma i kommunal politik.

Signatur:
Skattebetalande Hattifnatt

You May Also Like