Kunskapscompaniet. Foto: Rolf Waltersson.

Skolinspektionen ger bakläxa till privatskola i Eskilstuna!

Det är Kunskapscompaniets Gymnasieskola i Eskilstuna som nu får bakläxa av Skolinspektionen. Vid en tillsyn i höstas konstateras “omfattande brister” i skolans arbete.

Bland de brister man slagit ner på finns:

  • Lärarlösa lektioner
  • Parallella scheman som krockar med varandra och som gör att elever missar lektioner
  • För få undervisningstimmar
  • Ingen anpassning eller särskilt stöd till elever som behöver det för att nå kunskapsmålen
  • Brister i skolans arbete med att föra så kallad betygskatalog. (Betygskatalog är en föreskrift från Skolverket som ska ligga som grund för betygssättningen)
  • Det saknas möjlighet att läsa “minst en kurs i estetiska ämnen”, eftersom sådana kurser inte erbjuds

Senast den 25 april ska skolan visa vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna.

Anders Erik Hultin – känd “välfärdsentreprenör och företagare inom skolvärlden”

Kunskapscompaniets Gymnasieskola ingår i utbildningskoncernen Watma Education. Ägare, styrelseordförande och VD för Watma Education är Anders Erik Hultin som är en känd “välfärdsentreprenör och företagare inom skolvärlden”. Anders Hultin sägs vara en av arkitekterna och förgrundsgestalterna bakom friskolerörelsen i Sverige. Under början av 1990-talet var han politiskt sakkunnig för moderaterna i Utbildningsdepartementet.

1995 grundade han Friskolornas Riksförbund med stöd av dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen. 1999 var Anders Hultin medgrundare till Kunskapsskolan i Sverige AB, för vilken han också blev VD.

Firade med vinflaska på Facebook

Efter en utflykt några år i den internationella privatskolevärlden återvände Anders Hultin till Sverige 2012 för rollen som VD för JB Education. JB är alltså John Bauergymnasiet, som bara några månader senare försattes i konkurs och 11.000 elever och 1000 lärare kastades ut på gatan – över en natt. I samma veva som John Bauergymnasiet gick i konkurs gjorde sig Anders Lundin känd för att ha “firat segern” genom att lägga upp en bild på sig själv med en svindyr vinflaska på Facebook. “Because I am worth it”, skriver han på sin Facebooksida, där han får glada tillrop av sina anhängare.

Vänsterpartiet – ett allvarligt hot mot friskolesystemet

Anders Hultin blev också uppmärksammad och kritiserad då han inför valrörelsen 2006 skrev ett brev till alla anställda som avråddes från att rösta på Vänsterpartiet då deras politik “var ett allvarligt hot mot friskolesystemet” – vilket, helt riktigt, får tolkas som ett gott betyg för Vänsterpartiet.

År 2020 förvärvade Anders Hultin Kunskapscompaniet, som nu alltså fått bakläxa av Skolinspektionen för brister i skolan i Eskilstuna.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like