Sverige har frivilligt underkastat sig USA

Det ser ut som om Sverige legat i krig mot USA och förlorat. Åtminstone när man läser det senaste försvarsavtalet mellan vår regering och USA:s. Där införs amerikansk överhöghet i Sverige…

Redan i avtalstextens början slås fast att USA ska få ”obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden”.

Jaha. Och vilka är dessa överenskomna anläggningar och områden? De listas på sidan 37. Det är Sveriges samtliga flygflottiljer och alla större arméförläggningar, inalles 17 listade. Det är alltså i praktiken hela Sveriges försvar där USA ska få ”obehindrad”, alltså obegränsad makt.

På inte närmare specificerade försvarsanläggningar kommer därtill vissa områden att avskärmas där ”endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda” och där amerikansk jurisdiktion ska gälla. Men inte nog med det. ”På begäran” ska USA få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar, inklusive vägar, hamnar och flygplatser.

USA får också rätten att fritt bygga ut ”områden och anläggningar” för att lagra vapen och försvarsmateriel. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen.. Parterna ”kan samråda om ovanstående i den mån det behövs”.

Därefter listas på ett stort antal sidor den amerikanska soldateskens förmåner och rättigheter som stationerade i Sverige.  Amerikansk personal i Sverige, deras familjemedlemmar och civilanställda, skall beviljas pass- och viseringsfrihet, amerikansk militär legitimation gäller i stället, svensk säkerhetspolis får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal…

Vidare ”avstår Sverige härmed från att utöva straffrättslig jurisdiktion” över amerikansk militär personal, deras familjemedlemmar och civilanställd personal…

De amerikanska avtalsförfattarna – av svenska sådana finns inte ett spår –  tycks ha tänkt på allt. Men de har ju lång erfarenhet från alla länder de ockuperat. Kanske tog de bara ner överenskommelsen om kapitulation med exempelvis Irak från någon hylla och snitsade till den lite. Till och med rätten att disponera egna skattebefriade områden för rekreation, shopping, underhållning, hamburgersyltor  och skattefri sprit har man tänkt på (artikel 21)…

Det här är inte vilken skandal som helst. Det är obegripligt hur detta kunde ske i hemlighet utan minsta diskussion i Utrikesnämnden med den politiska oppositionen. För så måste det ha gått till. Inte kan väl S, V, MP och C varit överens om det här och dessutom hållit käften? Och hur tänkte regeringen? Är ”nationalisterna” i SD verkligen överens om att sälja ut Sveriges självständighet och håller käften de också?

Vem ville egentligen på detta sätt göra Sverige till Rysslands absolut primära mål i Europa i händelse av krig?

-Jan Guillou, kolumnist i Aftonbladet

Läs mer https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/O8w761/sverige-har-frivilligt-underkastat-sig-usa