Bilden: Erdoğan gillar inte det svenska folkets stöd för kurdernas kamp. Demonstration mittemot socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i lördags. Obs Bilden är ett montage.

Ska Sverige vika sig för Erdoğan?

Det tog inte ens ett dygn från att Sverige lämnade in sin ansökan om NATO-medlemskap till att NATO-landet Turkiet och dess auktoritära ledare Recep Erdoğan ställde kravet att Sverige måste backa upp hans förtryck av kurderna. Peter Widén frågar sig om Sverige nu är berett att hugga kniven i ryggen på hjältarna från kampen mot IS-terroristerna.

Nato har länge av de borgerliga partierna framställts som demokratins försvarare. Genom att ansluta sig till NATO ska Sverige ingå i en allians för demokrati och frihet. Nu har det socialdemokratiska etablissemanget också slutit upp i kampanjen för att föra Sverige in i den USA-ledda krigsorganisationen.

Men redan samma dag som riksdagens majoritet (alla partier utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet) deklarera sitt stöd till NATO-anslutning, ser en av NATO-ländernas auktoritära ledare till att bubblan spricker och NATO:s verkliga karaktär framträder. Det är naturligtvis Recep Erdoğans utspel vi tänker på. Erdoğan förklarar att Sverige och Finland inte ens behöver resa till Turkiet för att lägga fram sin sak. Erdoğan kommer att stoppa deras inträde.

Orsaken till hans agerande? Erdoğan hävdar att Sverige och Finland fungerar som en bas för terrorister. Och då menar han att olika kurdiska organisationer tillåts att verka i de nordiska länderna. Främst pekar han på PKK, som representerar kurder i Turkiet, och PYD/YPG, som organiserar kurder i Syrien.

Hur är det med dessa anklagelser? Vi kan börja med PKK. Organisationen skapades för att kämpa för kurdernas nationella, demokratiska och sociala intressen. Detta eftersom de av den turkiska staten förnekats de mest elementära rättigheter. Kurdernas kamp har mötts av skoningslös repression. I den väpnade kamp som rasat har även PKK begått stridshandlingar som varit oförsvarliga. Men den part som verkligen stått för förtryck och terrorism är den turkiska staten. När man bedömer en konflikt och de olika parternas karaktär måste man utgå från frågan: Vem förtrycker vem? Inte nog med att det är den turkiska armén, som stått för det största övervåldet, har mage att presentera sig själv som offer och den förtryckta parten som “terrorister”.

Efter att PKK-ledaren Abdullah Öcalan fängslades 1999 (han sitter fortfarande fängslad) tog han initiativ till en omorientering av PKK:s politik. PKK vill komma bort från den väpnade kampen och man vill inte heller ha en separat kurdisk stat. I stället lanseras en filosofi som går ut på långtgående lokal demokrati, ett eko-socialistiskt och feministiskt samhälle. Vapenvila har proklamerats vid olika tillfällen, men brutits av den turkiska staten. Ansvaret för att ett fredsavtal inte kommit till stånd är helt och hållet Erdoğans.

Erdoğans agerande mot kurderna i norra Syrien (Rojava) var skandalöst. De syriska kurderna är organiserade i partiet PYD vars väpnade styrkor heter YPG. Dessa har alltid haft ett samarbete med de turkiska kurderna i PKK och även tagit till sig den nya filosofin om att inte eftersträva separation utan i stället bygga lokal-demokratiska kommuner. I sin kamp mot Islamska staten har man blivit kända för sin kvinnobataljon YPJ. YPG och YPJ besegrade tillsammans med det av olika etniska grupper sammansatta SDF, och faktiskt i samarbete med USA, terrorsekten Islamska Staten (IS).

I den kampen stupade 20 000 YPG-, YPJ- och SDF-medlemmar. De US-amerikanska styrkorna förlorade fem (!) soldater. Vad gjorde NATO-medlemmen Turkiet i den kampen? Ingenting. När Islamska Statens styrkor närmade sig den kurdiska staden Kobane stod de turkiska styrkorna på andra sidan gränsen och tittade på. Erdoğan lyfte inte ett finger när de islamistiska terroristerna anföll Kobane. Kurderna tog tillbaka Kobane och besegrad IS.

USA samarbetade under dessa strider med YPG, SDF, och YPJ. Inte för att USA sympatiserade med kurdernas socialistiska och frihetliga program, utan för att även USA ville se IS besegrade och de kurdiska styrkorna var de mest konsekventa kämparna mot terroristerna. När väl IS var besegrade drog USA bort sina trupper och gav därmed Erdoğan möjligheten att hugga de kurdiska styrkorna i ryggen. Ett makalöst förräderi från de två NATO-staterna Turkiet och USA. Den av kurderna befriade norra delen av Syrien, Rojava, lever nu under ständigt hot från den fientliga turkiska armén.

Det är dessa kurder som i hjältemodig och uppoffrande kamp besegrade de islamistiska terroristerna som Erdoğan kallar terrorister. Nu talar han också öppet om planer på en ny inmarsch i det av PYD kontrollerade området Rojava, i norra Syrien. Målet är att ytterligare utvidga ”säkerhetszonen”. Samtidigt kräver han att Sverige och Finland skall häva embargot, vad gäller vapenexport, till Turkiet!

Vad gäller de i Rojava verkande kurdiska organisationerna YPJ, YPG och PYD kräver Erdogan att Sverige ska förbjuda dem att ha organisationer i Sverige. Med andra ord: han kräver att de diktatoriska turkiska lagarna ska tillämpas också i Sverige. Han vill inte bara förbjuda PKK och PYD/YPG. Han förnekar det parlamentariska partiet HDP dess demokratiska rättigheter. HDP är ett i Turkiet verksamt demokratiskt socialistiskt parti som inte på något sätt är inblandat i väpnad kamp. Ändå sitter flera företrädare fängslade.

Bland andra partiledaren Selhattin Demirtas som suttit fängslad sedan 2016. Socialdemokraterna har tidigare (se avslutningen på utfästelsen som partisekreteraren Tobias Baudin undertecknade 24 november 2021, tillsammans med Amineh Kakabaveh) betecknat HDP som sitt systerparti och med emfas krävt att Turkiet friger Selhattin Demirtas.

Selhattin Demirtas, sedan 2016 fängslad ledare för partiet HDP. Socialdemokraterna i Sverige har tidigare krävt att han omedelbart ska friges. Dessutom har (S), vilket framgår av dokumentet från 24 november 2021, betecknat terrorismanklagelserna mot YPJ, YPG och PYD som oacceptabla.

Det är oerhört provocerande att Magdalena Anderson på Noshi Dadgostars upprepade fråga i riksdagen inte kunde ge ett klart svar huruvida hon till Erdoğan skulle framföra kravet på Demirtas frigivande och även klargöra att Sverige inte kan gå med på att hjältarna i kampen mot IS kallas terrorister. Statsministern slingrade sig och gav inga klara besked. Senare har hon att sagt att Sverige står fast vid USA:s och EU:s terrorlistning av PKK. Detta trots att det var Turkiet som stod för den massiva statsterrorismen och att PKK dessutom sedan 1999 helt har ändrat inriktning.

Det tog alltså inte ens ett dygn efter att Sveriges politiska etablissemang meddelat att man vill ingå i NATO förrän man blev brutalt påmind om vilket trevligt gäng man hamnat i. Kommer Sverige nu att precis som Erdoğan och Donald Trump hugga kniven i ryggen på hjältarna från kampen mot IS-terroristerna?

Peter Widén

You May Also Like