Colombia: Den USA-stödda högerns massmord på oskyldiga

10 000 utomrättsliga avrättningar begicks av den colombianska armén mellan åren 2002-2010 enligt en nyutgiven rapport ”Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios”. Under dessa år var Alvaro Uribe president och den nuvarande presidenten Juan Manuel Santos var försvarsminister (2006-2010)...

Läs mer

Evas dagbok från Kuba (11) – Den 13-17 maj, 1968

Måndag 13.5.

Tredje arbetsdagen avlöpte tämligen händelselöst Jag har fått veckokort till den arbetarmatsal som ligger i Undervisningsministeriet tvärs över gatan, där de flesta av mina arbetskamrater äter lunch. Det är en bra lösning på mina näringsproblem som hittills varit ganska allvarliga eftersom jag inte har något ransoneringskort och för lite tålamod för restaurangköerna...

Läs mer