Kritiserade dålig arbetsmiljö – Fick sparken – Polisanmälan för brott mot lagen om yttrandefrihet

Mari Gladh arbetade för ett privat företag, en underentreprenör, som på uppdrag av region Gotland arbetar med covid-provtagningen på Gotland.

I en intervju för P4 Gotland 9 november påtalar hon brister i arbetsmiljön i provtagningstältet där hon och hennes arbetskamrater arbetar:

“Vi har för hög arbetsbelastning, så vi hinner inte stänga några portar – vi fryser om dagarna”, säger provtagaren Mari Gladh till P4 Gotland.
I intervjun berättar hon om den stressiga arbetsmiljön där man inte hinner ta några raster, och att man tvingas “slänga i sig lunchen på 20-25 minuter”.

Några dagar senare, 24 november, får hon meddelande att hon fått sparken med omedelbar verkan för sitt kritiska uttalande.

VD:n för bolaget hon var anställd av bekräftar uppsägningen, men vill inte kommentera.
P4 Gotland har dock fått läsa uppsägningen där det står i klartext att “uppsägningen beror på att Mari Gladh uttalat sig i media”. Uppsägningen är undertecknad av VD:n för företaget

Nu har Maria Gladh gjort en polisanmälan där hon hävdar att grunderna för uppsägningen är ett brott mot yttrandefriheten. Uppsägningen ska nu utredas av Justitiekanslern.

Eftersom provtagningen betalas av Folkhälsomyndigheten och utförs av en privat underentreprenör på uppdrag av region Gotland ska man ha samma meddelarfrihet som gäller för offentliganställda.

“Det ska vara samma skydd för en anställd inom en privat verksamhet som finansieras med offentliga medel som för en person som är anställd i en kommun”, säger yttrandefrihetsexpert Nils Funke i en intervju med P4 Gotland idag, 25 november.

En vild gissning från min sida är att man tar tillbaka uppsägningen av Mari Gladh. Sedan kan man undra hur kul det är att arbeta i ett företag där man får sparken bara för att man kritiserar arbetsmiljön.
Det ska också bli intressant att höra vad Justitiekanslern kommer fram till. Är det ett brott mot yttrandefriheten att sparka någon som kritiserar dålig arbetsmiljö, borde det rimligen få någon form av “påföljd” för VD:n som gav Mari Gladh sparken på stående fot.

Kanske kraven från Svenskt Näringsliv, regeringen, C och L om inskränkningar och försämringar av LAS och anställningstryggheten gjort vissa företagsledare så segerrusiga att de börjar ta ut segern i förskott.

Så här blir det om man försämrar LAS. Så här blir det när man godtyckligt får sparka anställda utan minsta krav på “saklig grund”.
Ingen har heller tillbakavisat påståendet om den bristande arbetsmiljön – att arbetsbelastningen är för hård – att man inte hinner ta raster – att det är kallt och dragigt i provtagningstältet.

PS. Jag har inte lyckats få fram vilket företag det gäller. Inte heller namnet på denna VD.

Rolf Waltersson

You May Also Like