Energimyndighetens lokal på Gredbyvägen i Eskilstuna. Foto: PTW / eFOLKET.

Sparkandet av “rebellmamman” resultatet av en högerpolitisk aktion – Fackförbundet ST kritiskt

Fackförbundet ST vill att omständigheterna bakom uppsägningen av den miljöengagerade så kallade “rebellmamman” på statliga Energimyndigheten – lokaliserad till Eskilstuna – utreds.

Bland annan kräver ST att frågan om eventuellt otillåten politisk inblandning från tidölagets minister för civilt försvar Carl Oscar Bohlin (M) förekommit.

Den miljöengagerade kvinnan har hela tiden varit öppen med sitt engagemang i rörelsen Mothers  Rebellion, som finns i 26 länder. Rebellmammorna, som bildades 2022 och har omkring 5000 medlemmar,  består av främst mödrar till aktivister i det internationella ungdomliga nätverket Extinction Rebellion.

Till skillnad från Extinction Rebellion tillämpar rebellmammorna inte civil olydnad. Deras manifeststationer består i att de samlas, sjunger och håller tal.

Den tjänst på Energimyndigheten som den miljöengagerade kvinnan haft är säkerhetsklassad. Hon har därför i samband med anställningen kontrollerats av SÄPO, som inte haft några invändningar mot att hon anställdes.

Attacken mot henne inleddes med att tidningen Fokus kontaktade Energimyndigheten. Fokus hade innan dess kontaktats av en person som tidigare haft kvinnans tjänst, och därefter, enligt Dagens Nyheter, varit knuten till arbetsgivarnas högerprofilerade tankesmedja Timbro. Denna tankesmedja sorterar under Stiftelsen Fritt Näringsliv, som i sin tur finansieras med anslag från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv (SN).

Den Timbro-anknutne mannen hade kontakt med flera ministrar i tidölagsregeringen, bland annat ministern för civilt försvar Carl Oscar Bohlin (M).

Carl Oscar Bohlin kontaktade chefen för Energimyndigheten, men hävdar att det skedde först på kvällen den 4 april, då Energimyndigheten redan (2 april) beslutat om att skilja den miljöengagerade kvinnan redan var fattat av Energimyndighetens ledning.

Energimyndighetens hastigt påkomna beslut om att sparka kvinnan innebar att SÄPO:s tidigare bedömning kördes över.

Enligt Dagens Nyheter motiverar Energimyndighetens ledning detta med att en ny säkerhetsprövningen kan kan göras om det “framkommer ny information”.

Uppenbarligen syftar Energimyndigheten på “information” man fått från den Timbro-anknutne före detta medarbetaren. Vad det “nya” – mot bakgrund av kvinnans öppenhet med sitt engagemang – skulle ha bestått i är oklart. Energimyndigheten vill inte “kommentera enskilda personalärenden“.

Fackförbundet ST kräver nu att frågan om politiska påtryckningar förekommit, och förhandlingschefen Åsa Erba Stenhammar säger till Dagens Nyheter att man också överväger att anmäla fallet till Justitieombudsmannen.

– Säkerhetsbedömningar ska inte göras av det politiska parti som för stunden sitter vid makten, säger Stenhammar till dagens Nyheters reporter Lisa Röstlund.

Enligt svensk grundlag får en enskild minister inte lägga sig en myndighets hantering. Detta kallas “ministerstyre” och är i Sverige förbjudet.

You May Also Like