Skurup. Fotografi från en tid då gifta kvinnor i Skurup och i hela Sverige skulle bära schal eller annan huvudbonad. Vykortet är ett av väldigt många som kan inhandlas på Leopolds Antikvariat i Stockholm.

En reflektion med anledning av slöjstriden i Skurup och Staffanstorp

Som bekant har ju Skurups och Staffanstorps kommuner nu fått bakslag hos såväl DO (Diskrimineringsombudsmannen) som förvaltningsrätten, när det gäller deras beryktade slöjförbud. Redan tidigare hade Skolverket dömt ut förbudet som en form av olaga diskriminering. Rektorn på Prästamosseskolan, grundskolan i Skurup, köptes dessutom ut efter det att han protesterat emot förbudet, trots hans tidigare bakgrund som framträdande moderat politiker i Blekinge.

Båda kommunerna styrs av olika varianter av mörkermans-höger, där skillnaderna mellan de lokala moderaterna och Sverigedemokraterna minskat radikalt. Den politiska ledningen i Skurup har beslutat att överklaga domen, medan man i Staffanstorp påstår att det inte finns något uttryckligt förbud, utan att det ingår i kommunens integrationsplan.

Slöjförbud i grundskolorna är dock ett krav som har drivits även av andra krafter, som VHEK (Varken hora eller kuvad) och GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). De har under årens lopp förtjänstfullt drivit frågan om hedersrelaterade brott och övergrepp, ofta i politisk motvind. Bakgrunden till varför de driver kravet är naturligtvis annorlunda än Sverigedemokraternas. Men kravet är lika principiellt felaktigt, oavsett vem som ställer det.

Religionen är som en spik: ju hårdare man slår på den, ju hårdare sitter den.

Ett klassiskt citat ifrån Anatolij Lunatjarskij, folkkommissarie för utbildning i den första bolsjevikregeringen. Och under de hundra år som gått sedan dess, så har vänstern i hög grad valt att ignorera dessa visdomsord. Varför ska man låta spiken vara i fred, när man istället kan slå för fullt på den med den största slägga man kan hitta?

“Varför är det viktigt att ha slöja?” Frågan ställdes av min syster, som är lärare, till några av hennes muslimska elever i hennes grundskoleklass.

Jo, blev svaret, därför att då är man vuxen!

När barnen sedan frågar föräldrarna om varför de inte får gå med slöja i skolan, annars kommer polisen och hämtar dem och föräldrarna, så kommer de bara att få det här svaret:

Därför att det finns onda människor, som bara är ute efter att göra oss illa.

Och så kommer spiken att sitta så långt inne, att den knappt går att hitta …

Det finns två sätt att hantera det här. Den ena går ut på att ha en tolerant inställning, där man ser det här som en del av religionsfriheten. Men samtidigt ska man agera aktivt och förebyggande, när det gäller hedersrelaterade brott. Satsa på elevhälsan, på skolkuratorer och psykologer! Utbilda folk i skolans värld så att de vågar göra orosanmälningar!

Den andra går ut på att man upphöjer sig själv till samma sorts moralpolis som man precis har förkastat, där man terroriserar dem som lever kvar i en konservativ och religiös livsstil, bara för att kunna hämnas oförrätter som man själv har utsatts för.

Den första vägen kommer att vara framgångsrikt, den andra bara leda till katastrof.

Och jag kan garantera, eftersom jag själv bor i Skurup, att tanken på att låta mörkermans-högern få monopol på att vara åsiktspolis kan få håret att stå på ända på en flintskallig…

John Andersson

eFOLKET-läsare, bosatt i Skurup

You May Also Like