Vi får aldrig ge upp!

Idag kommer de sista resterna av den fredspolitik som vi så starkt förknippar med Olof Palme att begravas av de svenska socialdemokratins partiledningen.

Partiledningens beslut innebär att den nu förbehållslöst kastar sig i armarna på det militärindustriella komplexet, militarismen och de den psykopatiska kärnvapenstrategins representanter.

Partiledningens beslut innebär också att de protesterande röster som höjts av partiets kvinnoförbund, ungdomsförbund och rörelsen för troende socialdemokrater, med provocerande arrogans totalt ignoreras.

Men partiledningen bedrar sig med säkerhet om den tror att motståndet mot det militaristiska vägvalet är nedkämpat.

Kampen för fred och en anständig värld fortsätter, och den måste nu stegras till nivån av en internationell underifrån organiserad folkrörelse.

Den brittiske förre Labour-ledaren Jeremy Corbyn är en av dem som visat vägen!

You May Also Like