Rosa Luxemburg; internationalist, socialist och fredskämpe. En av 1900-talets stora visionärer inom arbetarrörelsen. Mördades 1919 av anti-socialistiska militärer som agerade på uppdrag av den tyska högern. Rosa Luxemburg är ännu idag en inspirationskälla, och hennes budskap äger fortfarande högsta aktualitet. Insändarskribenten nämner tre svenska visionärer, och efterlyser spår i dagens politiska landskap av de idéer som dessa stod för.

Vart har visionärerna tagit vägen?!

Jag läste Alex Schulmans krönika nyligen, i en av de större dagstidningarna, där han skriver att han inte står ut längre med våra partiledares tomma löften inför valet. Jag kan bara instämma i Alex Schulmans kritik, och jag frågar: Var finns en Olof Palme, en Ernst Wigforss eller en Rickard Sandler. De var alla tre visionärer och ideologer, som alla tre kunde ingjuta en framtidstro i folket i Sverige. Ingen av våra nutida partiledare har några idéer eller visioner om vår gemensamma framtid.

Kjell Andersson

Ernst Wigforss

You May Also Like