“Varför ska vi hjälpa dem som är kvar i Sverige fastän de fått utvisningsbeslut?”

Karin Fridell Anter är ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar som ger stöd åt unga människor som fått avslag på sina asylansökningar. Hon får ofta höra frågan om varför de ska få stöd fastän svenska myndigheter bestämt att de ska utvisas. Så här formulerar hon sina skäl:

Till detta kommer det paradoxala: Många kan inte utvisas. Sverige har inget utlämningsavtal med Afghanistan. Många andra är statslösa. De finns i Sverige, och det enda rimliga är att de får finnas här lagligt, jobba och bidra till att bygga upp samhället. Detta kan göras möjligt genom politiska beslut. Så länge situationen är som den är så behövs organisationer som Stöttepelaren för att hjälpa dem till en någorlunda värdigt liv.

Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Karin Fridell Anter ordförande för Stöttepelaren

Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

You May Also Like