Skärmklipp från YouTube. Intervjun går att se på PBS NewsHour och YouTube (se lästips)

Erdoğan – “Jag litar på Ryssland lika mycket som jag litar på Väst”

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan har blivit intervjuad i den amerikanska TV-kanalen PBS. Den 12 minuter långa intervjun handlade om kriget i Ukraina och Erdoğans vänskapliga förhållande till Putin:

Jag har ingen anledning att inte lita på Putin. Ryssland är lika pålitligt som Väst”, säger Erdoğan.

Erdoğan fick också frågor om kriget i Ukraina och varför inte Turkiet följer EU- och övriga Nato-länders sanktioner mot Ryssland. Erdoğan svarar:

“Är det meningen att vi ska göra det som EU-medlemmarna gör? Turkiet har en annan position i världen och EU-länderna har sina positioner. EU försöker distansera sig från Turkiet. Vi kommer att göra våra bedömningar i ljuset av dessa utvecklingar och kan så småningom separera från Europeiska unionen”.

Intervjun handlade också till stor det om Sveriges Nato-ansökan där Erdoğan säger:

“Det blir inget svenskt Nato-medlemskap så länge terrorister får löpa fritt på gatorna i Stockholm”.

Erdoğans uttalanden är anmärkningsvärda på så sätt att de går på tvären mot de ställningstaganden som både EU och Nato, undantaget Natolandet Turkiet, intagit när det gäller att skicka vapen och annan hjälp för att Ukraina ska kunna försvara sig mot Putins anfallskrig.

Turkiet är det enda Natoland som i både ord och handling ställer sig på Rysslands sida genom att vägra delta i sanktionerna mot Ryssland.

Detta borde vara ett “problem” för alla de andra Nato-länderna att Turkiet så uppenbart driver en egen agenda som är tvärt emot.

Likaså borde det vara ett “problem” för Sverige att vi nu ska bli Nato-medlem tillsammans med Turkiet.

Detta borde också vara ett “problem” för den svenska regeringen som lovat att lobba för turkiskt EU-medlemskap.

Om Nato skulle följa sina egna “demokratikriterier” för Nato-medlemskap, skulle Turkiet inte kunna vara medlem.

Och att Turkiet inte blivit medlem i EU beror på att Turkiet inte uppfyller EU:s krav på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Nu är det den svenska regeringen, både nuvarande och tidigare, som underdånigt faller på knä inför Erdoğan.

Nato-processen går före allt annat. Inget får störa Nato-processen.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet

Jag ska citera några stycken ur den svenska regeringens beskrivning av Turkiet. Det är en rapport från Utrikesdepartementet från 2021:

“Respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer urholkas fortlöpande… Inte minst rättsväsendets oberoende och rättssäkerheten har undergrävts. Europadomstolens domar verkställs inte konsekvent. Korruption fortsätter att vara ett utbrett problem…

Lagar mot terrorism och brott mot staten, liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för att tysta oliktänkande och regimkritiker. Detta gäller även oppositionspolitiker, särskilt från det prokurdiska Folkets demokratiska parti (HDP).

Den negativa utvecklingen fortsätter avseende yttrande- press- och informationsfrihet, med trakasserier av rättslig karaktär, frihetsberövanden, hot och våld mot journalister, övervakning, regleringar och självcensur.

Det civila samhället i Turkiet är aktivt, men dess utrymme att verka krymper, bland annat som ett resultat av nya lagar. Rättsliga åtgärder och andra efterräkningar mot människorättsförsvarare och advokater som försvarar oppositionella har ökat. Hbtqi-personer utsätts regelbundet för diskriminering…”. (se lästips)

Detta är en förödande kritik mot Turkiet. Men i stället för att ta konsekvenserna av den (dåvarande) regerings beskrivning av Turkiet, är det den svenska regeringen som hukar och kryper för Erdoğan.

Det borde vara tvärtom – att Sverige, övriga EU och Nato ställer krav på Turkiet.

Och hur kan Sverige vilja gå i (Nato)allians med ett land som man själv beskriver som i det närmaste laglöst land. Att gå i allians med Erdoğan är som att gå i allians med Satan.

PS. Undrar om Erdoğan vet hur Turkiet beskrivs i den svenska regeringens rapport “Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet”.

Om inte – kanske man skulle skicka den till Turkiets ambassad och hoppas att det ska “störa Nato-processen”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like