Vänsterpartiet KU-anmäler Magdalena Andersson angående Sveriges agerande mot skatteflykt

En granskning som Dagens Nyheter gjort har resulterat i en anmälning till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

Det är Vänsterpartiets riksdagsledamot Tony Haddou som nu anmäler Magdalena Andersson för hennes agerande som finansminister.

DN:s granskning visar bland annat att den svenska regeringen varit motståndare till att lämna ut vissa EU-handlingar som har koppling till skattefiffel och “skatteparadis”.

Det handlar om insyn i den så kallade Uppförandekodgruppens arbete med samordning av ländernas skattepolitik och svartlistning av skatteparadis utanför EU.

Finansdepartementet, under ledning av dåvarande finansminister Magdalena Andersson har visat hårt motstånd till att lämna ut dokument om EU-gruppens arbete.

Bland annat ska finansdepartementet ha hindrat insyn genom att inte protokollföra medlemsländernas uttalanden under gruppens möten.

“Jag ser väldigt allvarligt på agerandet, och det som framkommer är ju att finansdepartementet aktivt försöker mörka protokoll som allmänheten måste kunna ta del av. Ett försök att kringgå demokratins principer.

Hur regeringen agerar i frågan om skatteflykt är absolut i allmänhetens intresse…”, säger Tony Haddou till DN.

Finansdepartementets statssekreterare Fredrik Olsson svarar med att:

“Det kan skada EU:s relationer med tredje länder och i förlängningen hämma möjligheten till en öppen diskussion i gruppen…Sveriges kritik av andra länders interna lagstiftning kan vara en oerhört känslig fråga från ett mellanstatligt perspektiv”, säger Fredrik Olsson till DN.

På detta kommenterar Tony Haddou:

“Det är argument som framkommit även tidigare kring skatteflykt. Hur Sverige agerar kring skatteflykt och varför man antagit en position måste motiveras. Det måste regeringen vara öppen med”.

Nu blir det som sagt en utfrågning i KU om Sveriges agerande när det gäller skatteflykt, skatteparadis och vilka länder som ska/bör stå på EU:s svarta lista.

Jag har tidigare skrivit några inlägg i eFOLKET om skatteparadis där jag bland annat redovisat den kritik som Oxfam fört fram mot alltför mesig hållning från EU beträffande bland annat svartlistningen.

För 4-5 år sedan hade vi den stora läckan om de så kallade “Panamadokumenten” som avslöjade gigantiskt fiffel med påhittade brevlådeföretag och skatteflykt.

Sedan fick vi “Pandoraläckan” tidigare i år, som bekräftade det vi tidigare visste om dessa gigantiska fifflanden för att undvika att betala skatt.

Tyvärr är det debatter som snabbt ebbar ut. Ingenting tycks hända. Fifflandet tillåts (?) fortsätta. Därför är det viktigt att det redovisas vad som görs, till exempel på EU-nivå, om det nu görs något och inte bara är “tomma tunnor som skramlar”.

En liten “pikant” detalj i det hela. När EU:s finansministrar träffades för att diskutera “Pandoraläckan”, visade det sig att Nederländernas finansminister Wopke Hoekstra är en av de europeiska toppolitiker som pekas ut som skattesmitare i, just det “Pandoraläckan”.

“Enligt Pandoradokumenten investerade Hoekstra, som även är partiledare för det kristdemokratiska partiet CDA, i ett safaribolag i Östafrika 2009 via ett brevlådeföretag på Brittiska Jungfruöarna”, skriver Omni.

En av EU:s finansministrar är alltså själv indragen i detta fifflande. Lite som att anlita “bocken som trädgårdsmästare” om man säger sig vilja stoppa allt skattefuskande

PS. Det pratas bara om skatteparadis utanför EU. Enligt Oxfam finns det även EU-länder som borde vara med på EU:s svarta lista, eller åtminstone på den gråa listan. De länder Oxfam pekar ut är Cypern, Irland, Luxemburg och Malta som har synnerligen “generösa” skattelagstiftningar.

Skillnaden mellan EU:s “svarta” och “gråa” lista är att på svarta listan står de “hopplösa” skatteparadis som ska svartlistas. På den gråa listan står de länder där det bör finnas möjligheter att föra en “dialog” för att få dem att skärpa sig för att förhindra skattefiffel.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like