Vapen med utarmat uran.

Utarmat uran måste förbjudas i krig – Allra helst måste krig förbjudas

I ett tidigare inlägg “Tobias Baudin knackar dörr – Det är så roligt, bara jag slipper diskutera Nato”, nämner jag i förbigående att Nato använde utarmat uran vid sina bombningar av Kosovo 1999.

Första gången utarmat uran användes i större omfattning var under Kuwaitkriget i början av 1990-talet.

Senare har utarmat uran använts i krigen på Balkan, Irak och Afghanistan.

“Militärt används utarmat uran främst i pansarbrytande ammunition men även som förstärkning i stridsvagnars pansar. All användning av utarmat uran har ifrågasatts, främst på grund av dess giftighet, men även på grund av dess radioaktivitet och det pågående sönderfallet bland annat till radium och radon…

Uran är en tungmetall som kan deponeras i kroppens olika organ, framför allt i skelettet och njurarna…

Användningen av uran i projektiler, vilka vid träff antänds och brinner explosivt, medför att uranpartiklar i nanostorlek sprids i miljön och blandar sig med dammet… Även civila kan komma att drabbas genom inandning av uran i form av damm eller där nanopartiklar tränger igenom huden…

Iransjukan som drabbat brittiska och amerikanska veteraner kan vara orsakat av utarmat uran. Efter beskjutningen i slaget om Falluja 2004 tycks mängden av missbildade barn som fötts där, och även i USA, ha mångfaldigats. De som gjort undersökningen nämner utarmat uran som en tänkbar orsak.

Biologisk halveringstid för uranintag genom lungorna är 3,8 år”.

—Källa: Wikipedia.

I Läkartidningen kan man läsa:

“År 2007 slog Iraks hälsominister Nermin Othman larm om den kraftigt ökade cancerfrekvensen. Man har funnit 350 platser i Irak som förorenats med utarmat uran, som hälsoministern menar har orsakat ökningen av cancer.

FN och EU har fördömt användningen av utarmat uran, och flera organisationer arbetar för att det ska förbjudas i krig”.

—Läkartidningen.

“Uranvapen har använts av USA och Storbritannien under första Gulfkriget 1990-1991, i krig i före detta Jugoslavien, i Irak sedan 2003 och sannolikt också i Afghanistan. De tillverkas bland annat av företag i USA, Frankrike, Indien och Ryssland – och kanske också i Sverige av Bofors, som ingår i den stora brittiska vapenkoncernen BAE Systems, men som har vägrat besvara frågor om detta…

I december 2010 röstade 148 stater i FN:s generalförsamling för en resolution som uppmanade medlemsstaterna att informera om innehav av DU (utarmat uran i vapen. Min anmärkning). Bara USA, Storbritannien, Frankrike och Israel röstade mot. Sverige lade liksom flera EU-länder ner sin röst liksom 2007 och 2008. EU-parlamentet har med stor majoritet tre gånger röstat för moratorium för användning av DU-vapen”.

—Ur Debattartikel i GP. (Se lästips)

I riksdagen har motioner om förbud av utarmat uran skrivits av företrädare från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like