Vänner till det socialistiska Kuba protesterar mot arresteringar

Situationen på Kuba är svår. Decennier av ekonomisk blockad har skapat ett läge där brist råder på grundläggande förnödenheter. Bland Kubas fiender, internationellt och i Sverige, är det populärt att påstå att blockaden inte alls är ett huvudproblem. Man påstår till och med att USA:s blockad är en välkommen ursäkt för regimen som därmed kan skylla sin egen misskötsel av ekonomin på blockaden.

Vi ber den som fallit offer för sådana tankar att fundera över hur Sverige skulle klarat sej om världens största ekonomiska makt (USA) skulle bestämma att ett handelsfartyg som lägger till i en svensk hamn inte kan anlöpa en amerikansk. Om USA skulle förhindra medicinsk utrustning (som respiratorer) från att komma in i Sverige och förbjuda svenska varor att exporteras till USA. Skulle Sverige kunna fungera?

Kuba överlever men med svåra brister i försörjningen. Kuba har lidit av detta under årtionden men nu är situationen återigen värre genom pandemin som lamslagit turismen.

I denna situation uppstår frustration och desperation. Något som arkitekterna bakom blockaden naturligtvis välkomnar. Deras målsättning är ju att inget folk ska våga bryta med det kapitalistiska systemet.

Idag kablas nyheten om demonstrationerna på Kuba ut i massmedia över hela världen. Vad som oftast förtigs är att demonstrationer för regimen också hålls. Faktum är att dessa är massiva. Och ännu mer absurt blir det när medi använder bilder från dessa demonstrationer och påstår att det handlar om demonstrationer mot regeringen. I Sverige har bland andra Aktuellt och Rapport visat bilder som helt kalrt visar människor som försvarar regeringen och påstått att det handlar om regeringsfientliga manifestationer. Enbart det faktum att 26-juli-flaggan syns vaja på bilderna innebär ju att den som är insatt i kubansk historia inser att det inte är regeringsfientliga demonstranter.

Men även regeringen erkänner det oerhört pressade ekonomiska läget och att alla som uttrycker kritik inte är kontrarevolutionärer. Tyvärr har de kubanska myndigheterna i denna situation lyckats skjuta sej själva i foten. Bland dem som arresterats finns också kända konsekventa anti-imperialister och revolutionära socialister.

En av dessa är Frank Garcia Hernandez, marxistisk aktivist som 2019 organiserade ett seminarium om Trotsky och hans politiska tänkande. Seminariet gästades av en rad internationella marxistiska författare och intellektuella. Bland dem Professor Paul LeBlanc från Pittsburg USA som också den 5 november 2017 besökte Eskilstuna och föreläste om den ryska oktoberrevolutionen på folkhögskolan.  Arrangörer var e-FOLKET och Bokförläggarna Röda Rummet.

Föreläsning på Eskilstuna Folkhögskola om den ryska Oktoberrevolutionen – eFOLKET

Om Trotskij-seminariet i Havanna 2019 har vi också rapporterat i e-FOLKET:  Historisk konferens i Havanna om den ryske revolutionären Leo Trotskij och Havanna-konferensen om Trotskij (del 2) – Båda rapporterna översatta av Eva Björklund från Svensk-Kubanska Föreningen.

Frank Garcia Fernández talar på konferensen i Havanna 2019. Paul LeBlanc tvåa från höger, av de sittande.

Det är är helt logiskt att Paul LeBlanc nu också är initiativtagare till det internationella upprop som kraftfullt fördömer arresteringen av Frank Garcia Hernandez med flera. Uppropet inleds med att deklarera att samtliga som skrivit under ända sedan 1959 försvarat den kubanska revolutionen mot imperialismens aggressioner och blockad. Den kubanska regeringen har inför de faror som är högst reella inte råd att attackera revolutionära anti-imperialister som de istället borde göra allt för att söka samarbete med.

Peter Widén

Nedan de inledande orden på uppropet (på engelska) och en lista på några av undertecknarna.

Solidarity Appel for Cuban Marxist dissident Frank Garcia Hernandez and his comrades.
For years, indeed decades, we have denounced the blockade imposed by the US authorities against Cuba. We have denounced and continue to denounce the various policies and measures adopted by Washington since 1959-1960 to isolate, destabilise and attack Cuba. We are anti-imperialists and convinced internationalists.

We were therefore very concerned to learn of the arrest during a march of protest in Havana on 11 July of Frank Garcia Hernandez, Cuban historian and Marxist, Leonardo Romero Negrín, young socialist studying physics at the University of Havana, Maykel González Vivero, director of Tremenda Nota and Marcos Antonio Pérez Fernández, pre-university student. Frank Garcia Hernandez is an important scholar who has achieved a worldwide reputation for his work on reevaluating the history of the Cuban left and organising an international congress on Trotsky in Havana in 2019.

We call for the unconditional release of Frank and all his comrades and for respect for the democratic rights of all the Cuban people.

Richard Boyd Barrett TD (member of the Irish Parliament)
Maria Carvalho Dantas, Member of the Spanish Congress for Esquerra Republicana de Catalunya
Noam Chomsky
Mike Davis
Paul Murphy TD (member of the Irish Parliament)
Brid Smith TD (member of the Irish Parliament)
Gayatri Chakravorty Spivak, University Professor in the Humanities,  Columbia University
Kunal Chattopadhyay Professor of Comparative Literature Jadavpur University, Editor, Radical (Bangla ), Member of Radical Socialist, India
Paul  Le Blanc, Professor of History, La Roche University, Pittsburgh, PA
Alan Wald, H. Chandler Davis Collegiate Professor Emeritus, University of Michigan, Ann Arbor
Eric Toussaint, University of Liège and Paris VIII, internationalist militant and writer.
Alex Callinicos, Emeritus Professor of European Studies, King’s College London
Penelope Duggan (IVP editor),
Jan Malewski (Inprecor editor),
Alex de Jong co-director IIRE Amsterdam,
Andreu Blackwell joint editor Punto de Vista Internacional,
Charles Post, Editorial Board Spectre: A Marxist Journal and the Tempest collective
Edgard Sanchez, spokesperson PRT (Mexico) and joint editor Punto de Vista Internacional
Ashley Smith Democratic Socialists of America Tempest Collective
Pratyay Banerjee
Tarun Bhartiya, Imagemaker, Northeast India
William M. Crane, Doctoral candidate, History Dept, University of Illinois at Urbana-Champaign
Zhaleh Sahand, political activist
Catherine Samary, economist, member of the Fourth International (France)
Anthony Arnove, editor (USA)
Miguel Urban, member of the European parliament, Anticapitalistas, Fourth International (Spanish State)
Philippe Poutou, NPA candidate for the presidential elections of 2022 (France)
Christine Poupin, spokesperson of NPA New Anticapitalist Party (France)
Robert Brenner (USA)
Suzi Weissman (USA)
Søren Søndergaard, MP, Chairman of the Danish delegation to the Inter-Parliamentarian Union (IPU), Spokesperson on European Affairs for the Red-Green Alliance (Denmark)
Gilbert Achcar, Professor, SOAS, University of London
Dan La Botz (USA)
Michael Löwy
Christian Zeller

 

 

 

 

You May Also Like