Havanna-konferensen om Trotskij (del 2)

I Havanna: Första Internationella Akademiska konferensen om Leon Trotsky.

Walter Lippman, Cuba News.

Sammandrag och översättning Eva Björklund 2019-05-26.

Det var en ung forskare vid Kulturforskningsinstitutet på “Pedagogiska Högskolan Juan Marinello* i Matanzas” (ICICJM), Frank García Hernández, som tog initiativ till och organiserade denna banbrytande internationella konferens i Havanna 7-8 maj i år. ICICJM är ett forsknings- och utbildningsinstitut, knutet både till Kubas Kulturdepartement och till Vetenskaps & Miljödepartementet och medlem i Latinamerikas Socialvetenskapliga Råd, CLACSO**.

Frank García Hernández berättade:

– Vi behövde Trotsky för att förstå vad som hände i Sovjetunionen, och markera ett före och efter. Om vi hade hållit den i Brasilien eller Mexiko – länder där andra och tredje Trotsky-konferensen kommer att äga rum – skulle det inte ha betytt lika mycket.

– Trots att vi på grund av USAs blockad inte har de ekonomiska resurser som behövs, lyckades vi få ett stort internationellt deltagande, med höjdare som Robert Brenner, Paul LeBlanc, Susy Weissman och Eric Toussaint. Och deltagare från Karl Marx Centrum för Socialistiska Studier, från Leon Trotskymuséet i Mexiko, forskare från Brasiliens främsta universitet, deltagare som kom hit för samtal, trots sina traditionella motsättningar, just för att konferensen hålls i Havanna.

Trotsky och Kubas aktuella läge har lockat folk från hela världen: Indien, Iran, Turkiet, Italien, Österrike, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Argentina, Kanada, Spanien, USA, Mexiko, Peru, Venezuela, Brasilien. Intellektuella från Colombia och Pakistan som hade anmält sig fick förhinder, liksom Tariq Ali och Michael Lowy som skulle ha talat, liksom tio andra som ställt in i sista stund.

Materiella svårigheter, USAs blockad försvårade genomförandet

– Konferensen skulle ha pågått i fyra dagar, men vi delade de stora materiella svårigheter som USAs blockad innebär för Kuba, och klarade inte av det. Vi hade problem med förläggning och transporter. Det begränsade möjligheten att ta emot fler utländska deltagare. Vi hade 192 ansökningar, att ta emot alla skulle ha lett till kollaps för hela saken, fastän kubanska deltagande var ändå ganska lågt, vilket jag beklagar. Det berodde nog på att vi skött rekryteringen dåligt, det var vårt fel, inte på att viljan saknas i Kuba att ta upp Trotsky, som en del trodde. Vi fick också ont om tid så vi kunde inte börja första dan.

– Men trots alla problem var det för mig en stort steg framåt. Och filosofifakulteten har åtagit sig att publicera alla texter, om det inte vore för dem skulle vi inte ha klarat av det. Vi måste också tacka föreståndaren för Benito-Juarez-museet, som upplät sina lokaler för konferensen, och tacka Juan Marinellos Forskningsinstitut, som ska medverka till publiceringen.

– När vi kommit så lång, när denna bok kommit ur pressarna, blir det första gången som en bok i Kuba ägnas åt Leon Trotsky och det sociopolitiska-kulturella fenomen som vuxit upp kring honom. Dåvarande Revolutionära Arbetarpartiet, medlem i 4e Internationalen, satte ihop Trotskys texter för publicering i början av 60-talet, men de publicerades aldrig.”

Sammandrag och översättning Eva Björklund 2019-05-26

* Juan Marinello 1898-1977, framstående kubansk intellektuell, advokat, författare och medlem i KKPs centralkommitté. Under kampen mot Batista var han medlem i Kubas Socialistparti, som liksom 23-marsrörelsen efter 1965 gick samman med 26-julirörelsen till Kubas Kommunistiska Parti.

** CLACSO, Latinamerikas Socialvetenskapliga Forskningsråd. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,

.

You May Also Like