Väljarsympatierna i Stockholms stad – Undersökning pekar på dramatiska förändringar

I dagarna har en ny opinionsundersökning gällande partisympatierna bland väljarna i Stockholm stad publicerats. Det är Novus som utfört undersökningen och den pekar i riktning mot dramatiska förändringar.

Stockholm stad har sedan 2018 styrts av en Blå-Grön allians. M+KD+L+C+MP erövrade sammanlagt 52,3 procent av rösterna i förra valet. Uppenbarligen har ett och annat gått upp för många Stockholmare. Novus undersökning är från december 2021, för en månad sen alltså. Samtliga partier i den kommunala regeringen rasar enligt NOVUS.

Moderaterna går från 21 till 18,7 procent, Liberalerna från 10,1 procent till 5.3, en halvering.

Centerpartiet rasar stort från 7,9 till 4,2 och Kristdemokraterna från 5,1 till 3,6.

Den gröna komponenten i den Blå-Gröna alliansen, Miljöpartiet backade från 8,3 till 7,6. En tillbakagång på 0.7 procentenheter.

Det enda borgerliga partiet som noterade en ökning i Novus undersökning var Sverigedemokraterna. Från 8,0 till 11,0. SD har stått utanför koalitionen.

Av övriga partier ökade två och minskade ett. Det som minskade var Feministiskt initiativ som i valet 2018 fick 3,3 procent och i Novus undersökning landade på 1,1.

Framåt gick alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. S från 22,3 till 27,5. Och mest sensationellt Vänsterpartiet från 13 till 20,4 procent! En ökning med 7,4 procentenheter!

Du ser siffrorna i tabellform nedan och också hur mycket olika konstellationer skulle få om Novus prognos stämmer och det vore val idag. S+V+MP skulle t.ex. landa på 55.6 procent. Med Fi ytterligare en procent högre. M+KD+C+L+SD skulle skrapa i hop 42,8 procent. Och då är ju en allians med både SD och C som komponenter inte särskilt trolig.

Skärmklipp från aip.nu

Vad är det som hänt? Här får vi ta till både logik och spekulationer. Att den blå-gröna politiken förlorat sympatier genom sin nyliberala privatiserings politik och New Public Management med marknadslösningar verkar stå helt klart. Miljöpartiet har fått betala för sitt opportunistiska tilltag att ingå i denna borgerliga nyliberala koalition. Antagligen har sympatier gått från MP till V. Vänsterpartiet har med stor sannolikhet tagit från FI också och också från Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna har ju också vunnit röster, hela 5,2 procentenheter. En stor del av dessa har säkerligen kommit från Liberalerna som har ett katastrof-ras. L halveras ju från 10,1 till 5,3 procent.

Kanske har man också fått röster från Moderaterna även om det troliga är att de flesta som övergett M gör det för att lägga sin röst på det parti som driver borgerligheten i högerextrem riktning; Sverigedemokraterna.

Även Centerpartiet närmast halveras. Vart har de som överger C gått? Kanske i spridda skurar åt olika håll. En del kanske åt höger i protest mot Centerns immigrationspolitik. En del åt vänster i protest mot den extrema marknadsliberalismen. Samma med KD. Några står inte ut med partiets anpassning till SD:s främlingsfientlighet. Några som tvärtom håller med om den högerextrema politiken kanske tycker att då kan man lika gärna rösta på originalet (SD) istället för dom som kopierar.

Att Feministiskt initiativ har det svårt är logiskt. Det är svårt att se varför man inte kan stöda det långt starkare Vänsterpartiet som också står för en uttalad feminism och antirasism. Vad vi ser är ganska säkert ett flöde av sympatisörer från Fi till V.

Vänsterpartiet är enligt Novus nu näst största parti. Man har passerat Moderaterna för vilket detta måste vara en chock.

Det är helt klart att Vänsterpartiet har fått många nya sympatier genom sitt motstånd mot marknadshyrorna och sitt motstånd mot LAS-försämringarna. Lika klart som att centern förlorat på sin hyresgästfientliga bostadspolitik och sina arbetarfientliga attacker på Lagen om Anställningsskydd.

Vi får hoppas att den dramatiska förändringen i väljarsympatier håller i sej och förstärks. Vi får hoppas att siffrorna stämmer och att trenden sprider sej över hela landet. Och Vänsterpartiet måste förstå att ett stort ansvar ligger på dem. Sympatier måste utvecklas till kampberedskap. I fackföreningarna, i hyresgäströrelsen, i rörelser mot rasism, för kvinnofrigörelse, internationell solidaritet och i klimat och miljökampen måste Vänsterpartiet hjälpa till för att stärka rörelserna. En stark parlamentarisk kamp måste förenas med den vardagliga kampen i produktionen, vården och, skolan liksom i alla folkliga progressiva rörelser.

Socialister har ett hårt arbete framför sej. Men låt oss i dag glädjas och känna hopp utifrån det som Novus-undersökningen visar.

Peter Widén

Läs mer:

You May Also Like