Bild: Tumisu / Pixabay.

Våldsutsatta kvinnor har det etter värre under pandemin

Under nuvarande kris jobbar kvinnor som har möjlighet hemifrån i högre grad. Den ökade arbetslösheten och förekomsten av korttidspermitteringar innebär också att mer tid tillbringas i hemmet. Det här ökar risken för att ytterligare utsättas för misshandel från våldsbenägna män. Det framkommer i chattar som flera kvinnojourer har öppnat.

Rebecka Andersson är generalsekreterare på Unizon, som samlar 130 kvinno- och tjejjourer i landet.

– Det är allvarliga saker som kommer fram. Mycket grovt våld och vi kopplar ihop det med att kvinnorna är mer hemma tillsammans med männen, säger hon till SVT Nyheter.

Totalt har ett 20-tal kvinnojourer erbjudit kvinnor att höra av sig via en chatt – och där har kvinnor hört av sig under pågående våld.

– Det kan hjälpa i många situationer för du kan ta kontakt utan att du berättar att du chattar med en kvinnojour. Kvinnorna kan göra det i en trygghet i större utsträckning, man behöver inte ringa så att det hörs, säger Rebecka Andersson.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like