Vindkraftverk stoppas där elen behövs som mest

Vindkraftverk motsvarande alla våra kärnkraftverk har stoppats

79 procent av svenskarna vill satsa på vindkraft. Det är betydligt starkare stöd än till vad kärnkraften har, visar en en undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet.

Men en tendens är att att stödet för vindkraft minskat något, samtidigt som stödet för kärnkraft ökat. Något som kan bero på att partier på högerkanten driver på för utbyggnad av kärnkraften.

Trots ett starka stöd för vindkraft stoppas många vindkraftprojekt på grund av det kommunala vetot.

“Svensk Vindenergi släppte häromdagen en rapport som visar att en stor del av planerade vindkraftverksprojekt får nej av kommunerna. Enligt rapporten, som kartlagt kommunernas ställningstaganden kring vindkraft, stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftprojekt av det kommunala vetot under 2021, motsvarande 78%.

Under 2020 var siffran 38%. Enligt Svensk Vindenergis beräkningar hade de projekt som stoppades under 2020 och 2021 kunnat ge omkring 9 TWh per år om de i stället hade realiserats”, skriver Energiföretagen Sverige.

“Senaste sju åren har 55 procent av alla vindkraftsbyggen stoppats. 3 000 vindkraftverk som skulle gett el motsvarande motsvarande alla svenska kärnkraftverk har fått nej”, skriver SVT Nyheter.

Oftast är det kommunala veton som sätter stopp med motiveringen “gärna vindkraft, men inte här”.

Man hänvisar till miljöskäl, som buller, artskydd och att utsikten förstörs.

I norra Sverige kan det vara hänsyn till rennäringen som gör att vindkraftprojekt stoppas.

Lösningen på dessa problem är att i allt större utsträckning satsa på vindkraftparker ute till havs där tekniken snabbt går framåt. Likaså att de moderna vindkraftverken ger mycket mer elenergi än de tidigare.

Det talas även om att kommunerna borde få “ekonomisk kompensation” om de säger jag till vindkraftutbyggnad. Något som kan ses som en morot – eller en muta.

“Regeringen borde lägga fram förslag att klimatnyttan av ny elproduktion ska vägas in mer i miljöprövningen”, säger Daniel badman, vd för Svensk Vindenergi, som tagit fram rapporten.

Rapporten visar även att “de flesta tillstånden som beviljats finns i norra Sverige. I Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har över 1 300 snurror fått klartecken de senaste sju åren.

I Stockholms, Södermanlands och Upplands län har bara totalt 10 vindkraftverk fått ja.

I Skåne, och på Gotland har inga tillstånd beviljats de senaste sju åren”.

Nu i dagarna har vi sett hur elpriserna skjutit ytterligare i höjden och att elpriset är högst i södra Sverige där elbristen är som störst.

I de delar av landet där elbristen är som störst är också motståndet mot vindkraft som störst.

Enligt Vattenfall var Spotpriset (marknadspriset) i juni:

Elområde/region marknadspris öre/kWh
Elområde 1, Norra Sverige 51,11 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 55,11 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 126,31 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 180,37 öre/kWh

Därtill kommer skatter och andra avgifter. Enligt e-on var det fasta priset i juni:

Elområde/region Skatt och andra avg. öre/kWh
Elområde 1, norra Sverige 132,75 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 132,75 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 273,00 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 407,00 öre/kWh

I runda slängar är elen fyra gånger dyrare i södra Sverige än i norra Sverige.

Vid vissa tider är skillnaden ännu större.

Lästips:

PS. Naturligtvis är det så med vindkraftanläggningar som med alla annan industrietablering, det finns platser där det mindre lämpligt.

Som alla protester mot nya gruvor. Vi vill ha järnmalmen och alla andra mineraler. Men inga gruvor just här.

Rolf Waltersson

You May Also Like