Kor har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden, och forskning visar att de mår bättre av detta…

Ansökan om att få hålla 1500 kor inomhus avslogs i djurförsöksetiska nämnden

Växa Sverige ansökte i höstas om att få genomföra ett försök där 1500 kor skulle hållas enbart inomhus under 18 månader. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt ifrågasatte då starkt ansökan och syftet med försöket tillsammans med andra organisationer. Och nyligen avslog Uppsala djurförsöksetiska nämnd ansökan.

Växa Sverige är en av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) organisationsmedlemmar. Ifrågasättande av betesrätten för kor aktualiserades igen i slutet av förra året då Växa Sverige ansökte till Uppsala djurförsöksetiska nämnd om att få genomföra ett försök där 1500 kor skulle hållas inomhus under 18 månader, över betessäsongen 2023. Djurens Rätt var en av flera organisationer som starkt ifrågasatte ansökan och syftet med försöket.

“Jag är glad att ansökan avslogs”

– Det är redan känt att kor är starkt motiverade att få komma ut på bete. De behöver det för ben- och klövhälsan, för rörlighet och sociala beteenden. Lagstiftningen är också tydlig, djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt och välfärden ska främjas. Att mjölkbranschen fortsätter att verka för en slopad eller försämrad betesrätt är anmärkningsvärt. Fler, inte färre djur behöver få utevistelse med tillgång till bete. Jag är glad att den här ansökan avslogs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för organisationen Djurens Rätt.

Camilla Bergvall.

LRF:s stämma tog under hösten 2020 beslut om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen görs mer flexibel, vilket bland annat betyder att de ska verka för att kor som hålls i lösdrift inomhus (vilket de flesta kor i Sverige gör) bör undantas från beteskravet. För ett och ett halvt år sedan avslog Göteborgs djurförsöksetiska nämnd en liknande ansökan som den nu aktuella från Växa Sverige. Då avslogs ansökan av nämnden i Göteborg med motiveringen att det var känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden, och forskning visar att de mår bättre av detta. Nämnden ansåg att syftet med försöket var att undersöka något som redan var känt.

You May Also Like