USAs struptag på Venezuelas ekonomi övergår nu till TOTAL BLOCKAD!

Text från Resumen Latinoamericano 190806

Översättning: Eva Björklund

I måndags nådde Trump-regeringen en ny höjdpunkt i sitt nedbrytande krig mot Venezuelas ekonomi och samhälle, genom att utvidga sina ensidiga tvångsåtgärder mot Venezuelas ekonomi och samhälle. Enligt Wall Street Journal handlar det nu om “total ekonomisk blockad”.

Än en gång använder USAs president en egen exekutiv order som förbigår USAs lagstiftande kongress, för att förstärka alla åtgärder och förbjuda alla företag i USA all slags kontakt med venezolanska staten. I åtgärderna ingår också att USA lägger beslag på alla Venezuelas tillgångar i USA, innefattande oljebolaget PSVSAs filial CITGO.

Enligt Miamibaserade El Nuevo Herald utvidgade Trump drastiskt sanktionerna mot Venezuela genom att ”föra den ekonomiska blockaden mot Venezuela till samma nivå som mot Nord Korea, Iran och Kuba”.

De nya åtgärderna skulle enligt Herald “tillåta sanktioner mot varje individ eller företag som bedriver eller stöder verksamhet eller tillhandahåller något typ av stöd till regimen i Caracas.” Det innebar en mycket hårdare stryptag på Venezuela.

Åtgärdernas omfattning, detaljering och möjliga förgreningar betyder att alla oljebolag, banker och all handel med varor och tjänster som har någon anknytning till USA kan utsättas för straffåtgärder, kallade “sanktioner”, som Washington ensidigt tillämpar i strid mot internationell lag. Detta innefattar extraterritoriell lagskipning mot alla US-företags dotterbolag i andra länder.

Enligt internationell rätt kan bara FNs Säkerhetsråd utfärda sanktioner. Därav följer att de åtgärder USA vidtar mot Venezuela innebär brott mot folkrätten – internationell lag.

För Venezuela innebär utvidgningen och fördjupningen av denna USAs kriminella krigföring mot venezolanska staten och varje företag relaterat till staten, i Venezuela eller utomlands, är fullständigt uteslutna från handel med USA.

Översatt Eva Björklund 190807

You May Also Like