Ukrainska flyktingar får folkbokföra sig men nekas studiestöd: en oförståelig orättvisa

Khrystyna Hevchuk
Ordförande RefugeeHope UA&SE:

Nu kan ukrainska flyktingar som har bott i Sverige i två år eller mer äntligen bli folkbokförda, omfattas av socialförsäkringsbalken, få personnummer, socialt stöd, alla medicinska tjänster, … Läs mer “Ukrainska flyktingar får folkbokföra sig men nekas studiestöd: en oförståelig orättvisa”

Read more