Foto: Pavlo / Pixabay.

Tågtrafiken – Strejkvarslet avblåstes – Vilda strejker kan bli nödvändiga

Strejken inom tågtrafiken som skulle ha inletts idag klockan 15.00 drogs aldrig igång.

Fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen kom i förmiddags fram till en uppgörelse om kollektivavtal.

Vad gäller lönerna gjorde man upp enligt det så kallade märket, vilket var väntat. Innebörden är ett tvåårsavtal och totalt 7,5 procent ökning under tvåårsperioden – med andra ord ett avtal som kommer att ge en rejäl reallönesänkning.

Att få bort sena schemaändringar har varit ett viktigt krav från Sekos sida. I uppgörelsen nådde man fram till att schemaändringar i fortsättningen skall meddelas minst två veckor i förväg, om inte oförutsägbara händelser inträffar.

Vad gäller ensamarbete och tågvärdarnas vara eller inte vara – som låg bakom den vilda tredagarsstrejk som pendeltågförarna nyligen genomförde – kom Seko och Almega fram till att tillsätta en gemensam grupp och där behandla frågan. Gruppen ska därvid också ta kontakt med myndigheter och politiker.

Arbetsgivarna och politikerna har – i och med förbudet mot stridsåtgärder då kollektivavtal är tecknat – nu möjlighet att vägra att på något sätt gå arbetarsidan till mötes under den tid som kollektivavtalet gäller (detta och nästa år).

För att se till att tågvärdarna inte kastas ut kan det därför, mot bakgrund av den lagstiftning mot strejker som råder, bli nödvändigt för tågpersonalen att gå ut i nya vilda strejker.

You May Also Like