Foto: Erik Karits / Pixabay.

Två texter om djurrätt

Nedan två texter, författade av Anette Ingelsson, Solna, och Johan Löfgren, Göteborg.

Anette Ingelsson:

Är Svenskt djurskydd äkta vara?

Föreningen Äkta Vara korar årligen en vinnare av en produkt som vilseleder kunder, skulle svenskt djurskydd klara en granskning?

Sträng djurskyddslag, men få kontroller och i rapporterna är mycket överstruket med svart, lite likt censur!

Kan djurskyddet vara äkta, när folk hindras från att se djurens verklighet innan deras styckade kroppsdelar och kroppsvätskor hamnar på matbordet?

Kött-, mjölk- och äggindustrin säger att djuren har det bra i Sverige, skulle någon konsument vilja kolla in djuren själv på gårdarna, är det nu hårdare straff.

Häromdagen anmäldes brott mot får på ett slakteri, en skulle snart föda tvillingar när hen slaktades. Förra året skickades 199 högdräktiga kor, får och grisar till slakt. Det är inte olagligt att döda dräktiga djur, bara de inte är för nära nedkomst när de avrättas! Varför räknas inte deras lidande?

Djurrättsalliansens avslöjande om djurplågeriet inom kycklingindustrin, där miljontals fåglar årligen lider och dödas, räknas inte!

De tusentals djurskyddsbrott som anmäls varje år, räknas inte heller!

Nä, djuren har det bra i Sverige!

Lagen hindrar sällan företag från att fortsätta utnyttja försvarslösa djur, tvärtom! Både tidningen Foodmonitor och Syre visar att myndigheterna bistår företagen, då de för att hindra att fakta når ut, stryker över ännu mer information än tidigare!

Uppropet Total Insyn: Tv-övervakning inom hela djurindustrin, är det enda som kan bevisa om svenskt djurskydd är äkta vara.

Anette Ingelsson,
Solna

********

Johan Löfgren:

Sverige införde år 2003 ett generellt förbud mot djurförsök på människoapor och gibboner. Vad föranledde detta förbud? Jo, arterna anses helt enkelt vara för nära besläktade med människan för att försök ska kunna anses vara etiskt försvarbara.

På Karolinska Institutet forskas det, som enda svenska institution, alltjämt på primater. Däremot på andra arter än de ovan nämnda. Istället nyttjas makaker och det sker för att ”… Apor används i djurförsök endast när andra djurarter inte kan användas och främst i studier om hjärnan, hiv/aids och malaria. De är nödvändiga för detta arbete genom sitt nära släktskap med människan…” – nyheter.ki.se den 27/3 – 2017.

Ja detta med nära släktskap, hur ser det ut med detta egentligen? Hur står sig motiveringen till varför människoapor och gibboner inte får användas, men att andra primater används? I en studie presenterad hos PennState Eberly College of Science
framkommer det att exempelvis Rhesusmakaker har 97,5% gemensamt DNA med människor. Då nu motiveringen om att gibboner och människoapor inte får forskas på med anledning av nära släktskap borde således
gibboner har mer gemensamt DNA med människor. Det har de inte. Exempelvis en vitkindad gibbon har 96% gemensamt DNA med människor.

Således är det utan tvivel så att skulle argumentet “nära släktskap” vara en genuin grund för att höja vissa ickemänskliga arters moraliska status så hade samtliga primater inkluderats i förbudet mot djurförsök.

Att människor tar fram mediciner på bekostnad av makakers lidande gynnar givetvis inte makakerna själva överhuvudtaget, de lider i det tysta, fjärran från allt vad djurskydd heter. Nu hade säkert någon velat inflika likt Centrala djurförsöksnämnden gör på sin hemsida. Nämnden lyfter fram en av de viktigaste principerna inom djurskyddsområden, nämligen djurskyddslagens 2 kapitel 1 §. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Men sen är det som de lägger krokben för sig själva och glömmer ta med resten av texten ur den aktuella paragrafen.

“… och sjukdom. Djur som används i djurförsök ska inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.”

Och bara så där kan vi konstatera att alla de djur som används i försök som godkänts av en etisk nämnd inte ens kan räkna med en av de viktigaste principerna inom djurskyddsområdet. Det är värt att ha i åtanke nästa gång det pratas om högt ställda krav på djurskydd i sammanhanget djurförsök.

Johan Löfgren, PIMI – Personskap för IckeMänskliga Individer

You May Also Like