Foto: Robert Owen-Wahl / pixabay.

Människan och grisen

Människan och grisen
är de enda som blir röda i solen
vi har också andra likheter
vi är intelligenta
lekfulla om vi får tillfälle och utrymme
vi äter både kött och grönsaker
vi tar hand om vår avkomma
om den inte tas ifrån oss
och gödes upp på annat håll.

Jag plirar med mina små grisögon
skriver dikter med knorr
grymtar över orättvisor.

Några av oss människor
drabbas av Corona
får svårt att andas
men om vi inte är alltför gamla
får vi syrgas och respirator.

Strax innan grisen ska dö
blir hon gasad
och kan inte andas
hon skriker av ångest
och hon kommer aldrig
att förlåta oss.

—Lena Staaf

You May Also Like