IKFF:s manifest vid grundande år 1915.

Sveriges Nato-ansökning har resulterat i att viktiga frågor om utrikes- och säkerhetspolitik tagit en helt annan riktning

I stället för att tävla om vem som är bäst på militär nertrappning, tävlas det om vem som är bäst på militär kapprustning.

Nu är det självklart att vi ska ingå i och underordna oss en militärallians som bygger på en kärnvapendoktrin där Sverige ska vara med att öva kärnvapenkrig.

Nu är det självklart att Sverige INTE ska skriva under FN-deklarationen om kärnvapenförbud.

Av de 193 länder som är medlemmar av FN har nu 145 länder ställt sig bakom ett uttalande om kärnvapnens katastrofala konsekvenser genom att underteckna FN-resolutionen mot kärnvapen.

Genom att INTE skriva under denna FN-resolution sällar sig Sverige till den minoritet av världens länder som tror att vägen till fred går genom militär kapprustning och kärnvapen.

Man skapar inte fred genom att rusta för krig. Man skapar fred genom att rusta för fred.

Och vart har antimilitarismen tagit vägen – det som en gång i tiden var en ledstjärna för arbetarrörelsen.

Man talar ibland lite skämtsamt om “stridspittar”. Det är ju oftast män som krigar även om vi i “jämställdhetens” namn nu också har kvinnliga krigare.

Varför inte tala om “fredssnippor”. Undersökningar visar att kvinnor i större utsträckning än män är motståndare till kärnvapen och annat pang och dunder

Nu när det blåser en isande kall motvind är det viktigare än någonsin att vi väljer den smala väg som leder till fred i stället för den breda motorväg som i rasande fart leder till fördärvet.

I en debatt- och insändarartikel, som glädjande nog publicerats i Dagens Nyheter, kan vi läsa:

I en tid när världen behöver ett ännu starkare motstånd mot kärnvapen har Sverige gått i motsatt riktning. Svensk nedrustningspolitik är urholkad av Natoansökan…”

Regeringen anser nu plötsligt att kärnvapen stärker vår säkerhet snarare än hotar den. Det är en totalomsvängning på uppseendeväckande kort tid, långt från det svenska folkets syn på kärnvapen och Socialdemokraternas tidigare hållning.

Att Sverige svarar på Rysslands hot genom att själva legitimera, acceptera och vara villiga att använda kärnvapen gör världen mer osäker samt legitimerar Rysslands fortsatta innehav av kärnvapen. I en tid när världen behöver ett ännu starkare motstånd mot kärnvapen har Sverige gått i motsatt riktning och är nu en del av problemet snarare än lösningen”

Undertecknat av:

  • Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska läkare mot kärnvapen
  • Kerstin Bergeå, ordförande Svenska freds- och skiljedomsföreningen
  • Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

Jag uppmanar er alla – gå in och läs hela texten:

Rolf Waltersson

You May Also Like