Sveririges krigsminister Peter Hultqvist är regeringens talesperson i den militaristiska kampanjen. Han är också sedan flera år Vita Husets och Pentagons främsta inflytelseagent i Sverige. Han måste stoppas, och regeringen måste återgå till Olof Palmes fredsinriktade politik. Det hävdar nu offentligt många också inom det socialdemokratiska regeringspartiet.

Hultqvist måste stoppas! Ingen svensk militär till Persiska viken!

Det är nu några dagar sedan krigsminister Peter Hultqvist med tillfredsställelse meddelade att Sverige och Storbritannien gemensamt ska ta fram ett nytt stridsflygplan.

Vi på eFOLKET har inte tvekat att kalla Hultqvist för en USA och NATO-lobbyist. Det som nu händer bevisar det korrekta i att benämna honom så. Hultqvist vill med alla medel knyta oss till den US-amerikanska imperialismen och till dess allierade, i det här fallet Storbritannien.

Och det går fort nu. Igår kunde vi lyssna till Niklas Granholm, säkerhetsansvarig på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Han kunde höras i både Radions P1 Studio Ett och i SVT:s Aktuellt. I Aktuellt intervjuades också Kommendörkapten Anders Larsson. De båda herrarnas budskap var att nu kunde det behövas svensk militär närvaro i Hormuzsundet.

Det skulle enligt de två herrarna kunna röra sej om helikoptrar, minsvepare och patrullerande fartyg. Storbritanniens utrikesminister har föreslagit en europeisk styrka och Granholm tyckte att det kunde vara problematiskt att säga nej vid en brittisk förfrågan. Det faktum att det av Iran beslagtagna fartyget ägs av Stena (men går under brittisk flagg) användes också som argument.

Värt att notera är att Iran beslagtagit denna tanker som ett svar på britterna kapade ett iranskt fartyg utanför Gibraltar. Vi kunde inte uppfatta några förslag från Niklas Granholm om svensk närvaro där för att förhindra brittiska kapningar. Den brittiska kapningen motiverades med att det iranska fartyget med all sannolikhet medförde olja som skulle levereras till den syriska regimen. Och EU -länderna har beslutat om sanktioner mot Syrien.

Problemet är väl då att Iran inte har skrivit på om några sanktioner mot Syrien. Men tydligen ska det vara så att jordens alla länder ska lyda sanktionsbeslut fattade av USA och de europeiska länderna även om de själva inte skrivit under och inte är för dessa sanktioner. Denna inställning kan inte kallas för annat än en diktatorisk och kolonial. Vi på eFOLKET anser inte att alla på vårt jordklot måste följa det som beslutas av USA och EU.

Men hade inte iranierna beskjutit två tankfartyg tidigare? Det är sant att ett norskt och ett japanskt tankfartyg skadades av någon slags raket eller torped. President Donald Trump påstår att Iran var skyldigt. Flera experter tar detta för otroligt. Iran hade inget att vinna på dessa attacker. De ägde rum samtidigt som ett japanskt statsbesök i Iran. Det finns gott om krafter i regionen med kapacitet och motiv för att genomföra attackerna och driva fram en US-amerikansk reaktion. Vi tänker på bland andra på Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Israel.

Men låt oss framförallt komma ihåg vad som skapat spänningen, kaoset och röran. Orsaken är ju att Trump-regimens ensidiga beslut att lämna kärnnedrustningsavtalet som slöts mellan Iran, Storbritannien, Ryssland, Kina, USA, Tyskland och Frankrike. Avtalet innebar att Iran skulle avstå från forskning och åtgärder som skulle kunna ge förmåga att producera kärnvapen. I gengäld skulle väst lyfta sina ekonomiska sanktioner.

Trump-regimen beslöt att USA ensidigt skulle lämnade avtalet i strid mot FN-stadgan (se fotnot nedan) och återinförde mördande sanktioner mot Iran. Detta är grunden för det som sker nu. Tycker Niklas Granholm från FOI att vi bör sluta upp bakom denna US-amerikanska politik?

Den brittiska regeringen som nu satsar på Brexit och planerar för närmare samarbete med USA kan naturligtvis misstänkas för att agera utifrån den agendan. Det är inte säkert att kapningen av de iranska fartyget utanför Gibraltar främst motiverades av strävan att förhindra att olja levererades till Assadregimen. Huvudmotivet kan ha varit att ge USA hjälp i upptrappningen mot Iran.

USA:s strävan att öka spänningen och bygga upp ett hot mot Iran är naturligtvis i sin tur en gåva till den israeliska regeringen som hela tiden bekämpat kärnnedrustningsavtalet.

Men är då inte den iranska regimen odemokratisk? Jo, men ingen ska inbilla oss att USA agerar utifrån önskan att bringa demokratiska rättigheter till det iranska folket. Det är bara att titta på andra sidan Hormuzsundet. Där ligger diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrein. Diktaturer som får hundraprocentigt stöd av USA och Storbritannien.

Den US-amerikanska och den brittiska regeringen är garanter till att vapen flödar in i dessa diktaturer så att folkmordskriget i Jemen ska kunna fortsätta. USA och Storbritannien agerar utifrån sina egna oljeintressen, utifrån sina militärindustriers exporttörst, utifrån sina djupa samarbeten med de diktatoriska Gulfstaterna och utifrån sin allians med Israel.

Det är allvar nu. Granholm och Larsson trodde att ett svenskt regeringsbeslut om militär till regionen kunde gå fort. Med krigsminister Hultqvists närvaro i regeringen tror vi tyvärr att dom kan ha rätt. Därför måste alla vänsterkrafter och fredsvänner agera nu! Snabbt och bestämt.

Ledarredaktionen

eFOLKET

Fotnot om USA:s ensidiga beslut att bryta mot avtalet om Irans kärnnedrustning. Hans Blix skriver på European Leaderships Networks hemsida:

De obligatoriska bestämmelserna om upphävande av FN-sanktioner gäller som en lag. De innehåller inget som tillåter någon att “dra sig tillbaka”, men ska ha utarbetade rutiner för hantering av klagomål. Den amerikanska regeringen utnyttjade inte dessa förfaranden utan återförde omfattande sanktioner ensidigt. Med andra ord “drog de sig inte tillbaka” från ett avtal – de bröt mot ett beslut i FN:s säkerhetsråd som var rättsligt bindande. Inte bara det, de uppmanade alla andra FN-medlemmar att att också bryta mot ett bindande beslut (enligt regel 25 i FN-stadgan) och klargjorde att de var redo att använda sitt eget finansiella system för att straffa företag.

The mandatory provisions on the lifting of UN sanctions are like a law. They contain no lines that allow anybody to “withdraw”, but commends elaborate procedures for the handling of complaints. The US government made no use of these procedures but re-imposed extensive sanctions unilaterally. In other words, they did not “withdraw” from an agreement; they violated a Security Council decision that was legally binding. Not only that, they urged all other UN members to join them in violating the decision they were obliged to respect (under rule 25 of the UN Charter), and made it clear they were ready to use their own financial system to punish enterprises.

Hela Hans Blix´s text på: europeanleadershipnetwork.org

Texten i svensk översättning: Hans Blix: A rules-based or US-based international order for Iran? europeanleadershipnetwork.org