Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Bilden från YouTube.

Svenska Freds skarpt kritiskt till Peter Hultqvists militaristiska signalpolitik i Belarusfrågan

Situationen i Belarus har engagerat och berört många. Kravet på demokrati är starkt, folket är uthålligt, protesterna fredliga men oron för att Ryssland ska lägga sig i militärt är stor. Det skriver Svenska Freds på organisationens hemsida.

Samtidigt som den omfattande demokratirörelsen i Belarus agerar helt fredligt har Sverige trappat upp militära övningar i Östersjöområdet med hänvisning till vad som sker i just Belarus. Försvarsminister Peter Hultqvist säger att det främsta syftet med den svenska militärinsatsen är att förmedla ett budskap till Ryssland:

Vi ser vad som händer. Vi begriper vad som händer. Vi är inte naiva. Vi är beredda att i varje läge stå upp för svensk integritet och svensk suveränitet och vi vill ha en ordning som stämmer överens med internationell lag och rätt, säger han till Studio Ett.

Samtidigt tvingas försvarsministern när han pressas medge att det inte finns något ökat militärt hot mot Sverige.

Svenska freds ordförande Agnes Hellström noterar bristen på logik i Peter Hultqvists argumentering.

Det aktuella säkerhetshotet är inte militärt men ska ändå mötas med militära medel. Detta trots medvetenhet om att Sveriges agerande riskerar att försämra säkerhetsläget i Östersjöområdet ytterligare.

Att utan konsekvensanalys sätta in en militär insats för att kommunicera ett budskap till Ryssland får här helt motsatt effekt än den önskade.

Agerandet är både naivt och ansvarslöst, säger Agnes Hellström.

Hon framhåller att det självklara i denna situation är att samtala istället för att hota om våld och att fullt ut stödja den fredliga demokratirörelsen i Belarus.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like