Svenska Freds om “Folk och Försvar”

I ett pressmeddelande från Svenska Freds angående Folk och Försvars rikskonferens i Sälen skriver man:

”I inledningen till årets program till Folk och Försvars rikskonferens står att konferensen vill ‘… låta flera perspektiv mötas och komma till tals’. Detta vill Svenska Freds bidra till genom att lyfta frågor kopplade till mänsklig säkerhet, fredsarbete och nedrustning in i det säkerhetspolitiska samtalet”.

”För att undvika att hamna i ett kortsiktigt militärt tunnelseende behöver vi lyfta blicken och värna om de de värden som långsiktigt bygger en säkrare värld, inte kompromissa med dem för att släppa in militära allianser. En rimligt slutsats av det ofantliga misslyckande som Rysslands aggressionskrig mot Ukraina är, vore att fokus nu också riktas mot en långsiktig plan för ökad konfliktlösning, stöd till freds- och demokratiaktivister i odemokratiska och repressiva stater, avspänning och tydliga och nya garantier för att kärnvapen aldrig ska användas”, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds, i pressmeddelandet (se lästips)

Jag har i ett tidigare inlägg här i eFOLKET skrivit att Läkare mot kärnvapen ska fråga ut politiker på Folk och Försvar.

I media har jag inte sett någon rapportering från denna utfrågning angående kärnvapen. Den här viktiga punkten på programmet har uppenbarligen hamnat i medieskugga där diverse uttalanden om att kriget står för dörren från överbefälhavaren och andra som är marinerade i ”militärt tänkande” har fått allt medialt utrymme.

Också värt att upprepa att regeringen nu dragit in alla statliga bidrag till fredsrörelserna (totalt 20 miljoner) och till organisationer som Läkare mot kärnvapen och Reportrar utan gränser. (se lästips)

Rolf Waltersson

Lästips:

Svenska Freds på plats på Folk och Försvars rikskonferens – Svenska Freds 8/1 2024

SD-regeringen har förklarat krig mot fredsrörelsen – eFOLKET 26 december 2023

You May Also Like