Förr hette det Om kriget kommer. Nu heter det När kriget kommer.

Svenska Freds om det säkerhetspolitiska läget

I ett uttalande Från Svenska Freds och Skiljedomsföreningen kommenterar dess ordförande Agnes Hellström det säkerhetspolitiska läget med anledning av den ensidiga krigsretorik som dominerar i media.

Några citat ur uttalandet:

– Sverige har med anledning av Rysslands agerande skärpt den militära beredskapen, bland annat på Gotland. Debatten är alarmistisk med fokus på hur Sverige ska sätta hårt mot hårt…

– Trots att det militära hotet är riktat mot Ukraina ger medierapporteringen intrycket av att Ryssland är på god väg att anfalla Sverige…

I den upptrissade medierapporteringen och i den onyanserade debatten där Sverige väntas “visa musklerna”… anas en osmaklig romantiserad bild av krig. Krig är alltid ett misslyckande med ofattbara konsekvenser för människor och samhällen.

Var är de kritiska frågorna? Det som annars är en regel i journalistisk rapportering. Var är utrymmet för olika åsikter om den säkerhetspolitik som förs och de åtgärder som vidtas, skriver Agnes Hellström.

Och hon fortsätter:

– I dessa lägen ställs ofta frågan, många gånger insinuant och hånfullt, var fredsrörelsen håller hus. Det undrar vi också…

Var är nyanserna, de bredare perspektiven och analyserna i nyhetstexter, morgonsoffor och radioinslag?… Oavsett hur hårt upprustningshetsens vindar viner står vi fast vid de fredliga alternativen…

“Diplomatin är vår främsta försvarslinje”, slog utrikesminister Ann Linde fast i utrikesdeklarationen 2020. För att vara den främsta försvarslinjen är det oroväckande tyst om denna oerhört viktiga och effektiva metod för att bemöta militära hot”,

avslutar Agnes Hellström sitt uttalande.

Jag kan inte annat än instämma. Var finns de kritiska rösterna, de som ifrågasätter om kapprustning och militära hot är rätt sätt att förebygga och hantera motsättningar och konflikter. Det brukar ju heta: “när argumenten tar slut som knytnävarna kommer fram”

Jag har naturligtvis inte kunnat följa all medierapportering. Men av vad jag läst i de stora mediadrakarna, hört på radio och sett på olika TV-kanaler, så lyser “nyanserna och de bredare perspektiven” med sin frånvaro.

Varför ser man inte Agnes Hellström eller andra företrädare för fredsrörelsen i några “morgonsoffor”?

För hette det “Om kriget kommer” i de broschyrer myndigheterna med jämna mellanrum delade ut till alla hushåll.

Nu heter det “När kriget kommer” i den senaste utgåvan från Försvarsmakten.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like