Foto: RichVintage / istock.

Det palestinska lidandet osynligt i israelisk media

Det sägs att sanningen är det första som går förlorat i krig, och att det är segrarens bild av vad som hänt som blir “sanningen”. Som exempel på detta är en medieforskning som visar att israelisk media ger en ensidig bild av vad som händer i Gaza:

– Den breda mediebilden i Israel fokuserar väldigt mycket på det israeliska traumat och den egna utsattheten (efter Hamas blodiga attack 7 oktober, min anmärkning). Det palestinska lidandet blir i det närmaste helt osynligt, säger den israeliska journalisten Anat Saragusti.

Anat Saragusti har tillsammans med andra medieforskare nu granskat och kritiserat landets medierapportering om kriget i Gaza (se lästips). Anat Saragusti påpekar att det dock finns undantag när det gäller israeliska mediers sätt att rapportera om kriget:

– Till exempel tidningen Haaretz som har gjort det till sin uppgift att rapportera bredare och visa också det palestinska perspektivet.

Vinklad rapportering

Den här ensidiga bilden i media gör det svårt för folk i Israel att förstå omvärldens kritik mot de israeliska bombningarna som fram till nu dödat cirka 25.000 människor, varav merparten är barn och kvinnor, när de i sina egna” medier får en helt annan bild av vad som pågår. I sanningens namn måste också sägas att det i en del arabiska medier också sprids en ensidig bild där man fokuserar på Israels bombningar av Gaza, men råkar glömma” Hamaz blodiga attack mot oskyldiga israeler.

Nu är inte det här något unikt. Så här har det varit i nästan alla krig och konflikter. Man kan bara gå till Rysslands krig mot Ukraina, där ryska medier sprider Putins beskrivning att Ryssland är offret som bara försvarar sig mot det nazistiska Ukraina”. Går man till Vietnamkriget så har vi fått veta att den stora förlusten av närmare 60 000 döda amerikanska soldater är det stora trauma som USA lever med. Men det är ganska tyst om att miljontals vietnameser dödades av USA under kriget. Hur många är inte helt klart. Men det talas om från 2 miljoner och upp mot 5 miljoner dödade vietnameser, varav flertalet civila. Den högre siffran 5 miljoner är FN:s beräkning.

USA inte bättre

Och när det gäller grymhet står inte USA efter Hamas. Massakern av över 500 civila vietnameser, barn, kvinnor och gamla, i den lilla byn Son My, är bara ett exempel av många. (se lästips) USA använder sig också av tortyr, något som strider mot krigets lagar”. Under i Irakkriget och i Guantanamofängelset är det klarlagt att USA tillämpar tortyr. (se lästips)

Tortyr och andra brott mot krigets lagar” begås även av andra länder. Skillnaden är dock att USA, som (av många) betraktas som en civiliserad demokrati, borde följa internationella lagar och spelregler när det gäller krig.

Svenska medier pålitliga?

Och hur vet vi att vi själva, genom våra medier, får den oförfalskade sanningen om vad som händer och sker? Kanske vi också blir manipulerade och lurade, trots att vi tror oss veta att vi bara matas med ofiltrerade sanningar? Kan vi vara helt säkra på att vi har helt rätt och andra har helt fel? Ta bara NATO-processen som exempel. Är den förhärskande bilden som sprids i våra medier den enda sanningen bara för att det är den förhärskande bilden som sprids? Att en lögn kan uppfattas som en sanning om den upprepas tillräckligt ofta.

Lästips:

Rolf Waltersson

Läs också:

Den israeliska krigsmaskinen anklagas för avsiktligt dödande av journalister

You May Also Like