Bild från domarbloggen.se

Svensk-Kubanska Föreningen manar till respekt för internationell rätt

Till försvar för internationell rätt

Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relationer från världens största ekonomi och enda militära supermakt.

Internationell rätt, internationella och bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötterna med maktfullkomlig arrogans. FN och WTO, ingångna avtal med Ryssland och Iran, är exempel där USA agerar självsvåldigt. USA erkänner inte den Internationella brottmålsdomstolen ICC:s rätt att döma USA-medborgare. Inte nog med det. Landets utrikesminister hotar med sanktioner mot personal på domstolen om de undersöker USA:s krigsbrott i Afghanistan. Inreseförbud och beslagtagande av egendom ingår i USA:s hot för att hindra utredningarna. Likaså kräver USA straffrihet för sina tusentals militärer runt om i världen, oavsett vilka brott de begår.

I strid mot internationell rätt blandar sig USA oblygt i andra länders interna angelägenheter för att pressa dem till att följa USA:s agenda.

Ett försök till statskupp pågår mot Venezuela i det uttalade syftet att överföra landets rikedomar till USA-företag. USA nöjer sig inte med sina mördande ekonomiska sanktioner, sabotage- och terrorattacker. Det pressar också små och stora nationer att följa påbuden från Washington. Exempelvis utsätts både Indien och Ryssland för påtryckningar att sluta handla olja från Venezuela. Rederier förbjuds transportera venezolansk olja till Kuba.

Vad gäller Kuba har Trump-administrationen deklarerat att den ska börja tillämpa paragrafer i Helms-Burtonlagen som alla administrationer hittills undvikit, just på grund av deras extraterritoriella konsekvenser.

Både när det gäller Venezuela och Kuba handlar det i grund och botten om USA:s strävan efter världsherravälde och dess storföretags krav på profiter.

Denna världsordning hotar inte bara befolkningen i nämnda stater, utan oss alla. Det ligger därför ett stort ansvar på regeringarna i EU, som nästan alltid viker ner sig för USA:s påbud. Det trots att dessa påbud drabbar individer, företag och hela nationer i EU.

Vi kräver av den svenska regeringen att:

  • Den står upp för FN-stadgan och internationell rätt som är en och odelbar, oavsett om det gäller små eller stora stater.
  • Sverige inte nöjer sig med att varje år rösta mot USA:s blockad mot Kuba, utan att den skyddar svenska företag och medborgare som drabbas av USA:s extraterritoriella tillämpning av sina lagar.
  • Sverige öppet fördömer de ekonomiska och finansiella sanktioner som drabbar befolkningarna i Venezuela, Kuba och andra för USA misshagliga självständiga länder.

 Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte, Stockholm 190316

 

 

You May Also Like