Kommunen behöver också rekrytera tolkar som kan prata ukrainska.

Stort behov av familjehem i Eskilstuna!

Behovet av att hitta familjehem till utsatta barn och ungdomar är redan stort sedan tidigare i Eskilstuna. Men i och med kriget i Ukraina blir behovet nu ännu större eftersom det förväntas komma ensamkommande barn.

Som familjehem tar man emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för att ge trygghet och gemenskap. Därför är det viktigt att man själv har en trygg och stabil livssituation, och man behöver kunna erbjuda barnet ett eget rum, skriver Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Barnet måste registreras hos Migrationsverket

Den som redan som privatperson tagit emot ensamkommande barn ska tänka på att det är viktigt att man ser till att barnet blir registrerat hos Migrationsverket. Det kan man läsa mer om på Migrationsverkets hemsida.

Det är kommunen som har ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och kommunen behöver känna till att barnen finns här för att kunna hjälpa dem. Därför är det viktigt att alla barn och ungdomar som kommer till Eskilstuna utan föräldrar registreras hos Migrationsverket.

Stort behov av ukrainsktalande tolkar

På grund av ett ökat mottagande av flyktingar från Ukraina behöver Eskilstuna Kommun också rekrytera tolkar som kan prata ukrainska. För den som är intresserad av att jobba på Tolkförmedlingen ska man kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister i ett oöppnat kuvert. Har man dessutom eventuella kursintyg på tidigare tolkutbildning är det naturligtvis extra bra.

Se även:

Upp mot 6000 ensamkommande barn från Ukraina kan på kort tid komma till Sverige!

You May Also Like