Det är nu upp till de enskilda kommunerna att ge barnen den hjälp de behöver.

Upp mot 6000 ensamkommande barn från Ukraina kan på kort tid komma till Sverige!

Många kommuner runt om i landet förbereder sig nu för att kunna ta emot de barn som flyr från Ukraina! Det uppger Ekot idag. Och Migrationsverkets prognos är att det kan handla om upp emot ca 6000 barn innan halvårsskiftet.

Det vilar ett ganska stort ansvar på de enskilda kommunerna. Som kommun har man en skyldighet att skaffa fram lämpliga boenden, barnen har rätt till skolgång, dessutom ska de ensamkommande barnen få en så kallad förmyndare som ska ha till uppgift att se till barnets bästa och att barnet snabbt kommer i kontakt med övriga myndigheter. Barnen som kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras i familjehem, jourhem, HVB-hem eller hos släktingar om sådana finns.

Svårt att kunna planera

Hittills har över 270 ensamkommande barn från Ukraina kommit till Sverige – det via det så kallade massflyktsdirektivet. Barnen som kommit har antingen sökt asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd. De flesta av dessa barn är mellan 6 och 15 år gamla. Det som just nu känns jobbigt för många kommuner är det faktum att man i nuläget inte vet hur många barn det kan tänkas komma. Utifrån det blir det ibland svårt att kunna planera flyktingmottagandet på ett så bra sätt som möjligt – samtidigt har också många kommuner relativt färska kunskaper och erfarenheter från flyktingkrisen 2015.

Se även:

Verksamheten Välkomsten i Eskilstuna tar emot barn och unga från Ukraina!

You May Also Like