Resultatet visar att Vänsterpartiet är bästa parti med 95 poäng – Moderaterna är sämst med 53 poäng…

Hur bra är riksdagspartierna på funktionsrätt?

Funktionsrätt Sverige har granskat riksdagspartiernas politik när det gäller funktionsrättsfrågor. Man har ställt 23 enkätfrågor till partierna där de ska svara Ja eller Nej, samt ge motivering till sina svar. Man har granskat vad partierna gjort under den senaste mandatperioden vad gäller motioner och andra initiativ gällande funktionsrättsfrågor.

Utifrån detta material har man sedan gjort en rankinglista genom att betygsätta riksdagspartierna. Man har vägt ihop vad partierna säger, med vad de gjort under senaste mandatperioden. Det räcker alltså inte med att svara rätt – man ska också göra rätt.

Resultatet visar att Vänsterpartiet är bästa parti med 95 poäng. Moderaterna är sämst med 53 poäng.

Här är hela listan:

  • V 95
  • MP 94
  • L 89
  • C 87
  • SD 86
  • KD 76
  • S 63
  • M 53

Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa. Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen.

Riksdagen antog redan 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns en mängd åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska leva upp till konventionen. Vi tror att partiernas svar på våra frågor ger en fingervisning om deras ambitioner inom våra områden med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

Så här skriver Funktionsrätt Sverige om Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet får en självklar förstaplats.

Partiet har svara Ja på samtliga frågor och ger också initierade och underbyggda motiveringar.

V har därmed höga ambitioner. Ska vi låta förra mandatperioden styra våra förväntningar kan vi känna förtroende…

Och så här skriver man om Moderaterna som hamnade sist på rankinglistan:

Moderaterna har svarat Ja på 11 av våra frågor, men bristen på genomtänkta motiveringar och avsaknaden av synlig politik på området, drar ändå ner resultatet…

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like