Staten, kapitalet och fossilindustrin – Ska våra pensionspengar satsas på kol- gas- och oljeutvinning?

Jag hör på radion att 7:e AP-fonden/pensionsspararna förlorat 10 miljarder genom sitt innehav av aktier i de stora multinationella fossilbolagen. Aktievärdet har sjunkit, och därmed har 10 miljarder kronor ”gått upp i … Läs mer “Staten, kapitalet och fossilindustrin – Ska våra pensionspengar satsas på kol- gas- och oljeutvinning?”

Read more