Karta från inbördeskriget. Rött är slavstaterna.

Slavhandel – När svarta slavar såldes som om de vore kreatur

I samband med att jag skrev min artikel här i eFOLKET om Louis De Geer (När glorian hamnar snett), den svenska industrins fader, men också den svenska slavhandelns fader, råkade jag snubbla över några gamla affischer där man annonserade om slavauktioner i Amerika under 1700- och 1800-talet.

Jag blir illa berörd när jag ser dessa affischer som så brutalt visar hur det gick till när man sålde slavar i det amerikanska “slavbältet”. Att sälja människor var lika naturligt som att sälja hästar, nötkreatur, åsnor och grisar.

Jag ska försöka mig på att översätta vad som står på dessa tre affischer trots att min engelska är minst sagt skraltig. Där jag lämnat … har jag ingen inte listat ut vad det betyder. Den som förstorar upp affischerna kanske själv kan lista ut vad det ska vara.

“Charlestown, 24 juli 1769.
Till Salu.
Torsdag 3 augusti.
En last med prima och friska NEGRER.
Bestående av 39 män, 15 pojkar, 24 kvinnor och 16 flickor.
Nyligen anlända med Brigantine Dembia… Från Sierra-Leone.
David & John Deas”

Brigantine är beteckningen på ett litet tvåmastat segelfartyg. Se bifogad bild.

När jag googlar ytterligare information hittar jag bilder på dessa två slavägare och slavhandlare David Deas och John Deas. Det blir mera (o)mänskligt när slavhandlarna också får ett ansikte.

Sedan har vi den andra slavauktionen 1840:

“En värdefull last med unga NEGRER.
Kommer att säljas på auktion
onsdag 25 mars klockan, 12 vid Banks´Arcade.
17 värdefulla unga negrer.
Män och Kvinnor.
Vana vid jordbruksarbete säljes utan några fel, och med bästa garanti.

Kontant betalning.
New Orleans. 24 mars 1840
Jos. A. Beard”

New Orleans ligger i Louisiana

Den tredje affischen från 1842:

“NEGRER till salu.
Kommer att säljas vid offentlig auktion vid Spring Hill
inom området Hempstead …
Fredag 28 januari.
15 unga och värdefulla Slavar bestående av Män och pojkar mellan 12 och 27 år gamla.
En kvinna cirka 43 år som är bra på att städa och laga mat.
Och en … ung kvinna med tre småbarn.
Vid samma tillfälle, och på motsvarande villkor säljes också,
3 mulor, cirka 40 nötkreatur, jordbruksverktyg och en första klassens Gin stand,
tillverkad av Pratt & Co.

E.E. Hundley,
W. Robinson,
H. M. Robinson
Spring Hill, 6 januari 1842”

Gin är en “bomullsmotor” som separerar bomullsfibrer från frön. Mula, eller mulåsna, är en korsning mellan häststo och åsnehingst.

Spring Hill ligger i delstaten Arkansas.

Slaveri och slavhandel har existerat i alla världsdelar och inom olika “kulturer”.

För att förstå “tidsandan” beträffande det här slaveriet där Sverige också medverkade, vill jag citera ett par rader ur Cecilia Bååth-Holmbergs bok “Kampen för och emot negerslaveriet” utgiven 1896. Ur förordet till boken:

“Det är för alla bekant, att detta system – den ena människans absoluta äganderätt till och hänsynslösa förfogande öfver den andra – är urgammalt, att den antika staten i väsentlig mån hvilar därpå, att visserligen åtskilliga kristendomens läror konsekvent ledde till förnekande af detta systems berättigande, men att icke desto mindre både Europas koloniägande folk infört det i sina utomeuropeiska besittningar och att det särskildt i det stora frihetslandet Amerikas Förenta Stater i det längsta fasthölls och där uppnådde en förfärande utveckling”.

I början av sin bok skriver Cecilia Bååth- Holmberg:

“Den kristna kyrkan under 17:e och 18:e århundradena betraktade det som ett Gud behagligt verk att röfva hedningar, svarta negrer, från deras hemland, sälja dem – med god vinst – till högstbjudande samt i utbyte mot piskan och tortyren gifva dem “medborgarrätt till himmelens salighet” genom att tvinga dem till dopet. “Om I tagen eder slafvar efter tron och i afsikt att föra dem till Kristus, så skall er handling alls icke vara en synd, utan kan till och med bli en välsignelse”, lugnade ett budskap från Tyskland de protestanter i Salzburg, som hyste samvetsbetänkligheter mot slafveriet. Negrerna voro ju afkomlingar af Cham och arfvingar av Noachs förbannelse!. Hvilken större välgärning kunde man väl bevisa dem än att medelst deras kropps hudflängande och Kristi dop förtaga dem denna världens syndiga fröjd och frihet för att skänka dem deras svarta själars frälsning”.

Så kunde det låta. Det var till och med en “Gudi behaglig gärning” att ta slavar om följden blev att slavarna blev frälsta och kom till himmelen när de dog.

Mammon och Gud – hand i hand.

Efter det amerikanska inbördeskriget 1861-1865, blev slaveriet förbjudet genom ett beslut 18 december 1865. Spåren efter slaveriet finns fortfarande kvar – inte minst i synen på svarta och hur svarta fortfarande diskrimineras på olika sätt.

PS. Läs även Peter Widéns bok “Svart historia. Slaveri – rekonstruktion – återförslavning”. Peter Widén är medarbetare i eFOLKET.

Det finns även en recension av boken:

Rolf Waltersson

You May Also Like