Flyttblock vid Haneberg, akvarell av Ferdinand Broberg från 1937 - Sörmlands museums samlingar.

Flyttblock som inte är flyttbart

I Eskilstuna kommun finns det här mäktiga stenblocket som står högt och smalt intill grusvägen.

Jag vet inte säkert, men antar att det är ett flyttblock från senaste istiden, ett block som kalvat när isen sakta drog sig tillbaka för 10 000 – 15 000 år sedan.

Man hittar det om man åker väg 214 från Hållsta mot Julita, och sedan tar in till vänster, mitt för avfarten till Magda gård.

För att få en uppfattning om hur högt det är kan man jämföra med min lilla bil. Bilen är 1,55 meter hög.

Jag uppskattar att det går 10 “bilhöjder” på stenblocket, så det bör vara cirka 15 meter högt.

Det finns flera flyttblock i trakterna. Ett kan man se på en teckning från boken “Husby Rekarne kommun”, skriven av Ivar Schnell 1965.

I den boken finns en akvarell av flyttblock gjord 1937 av konstnären Ferdinand Broberg.

Om det är samma flyttblock som på mina bilder låter jag vara osagt. Det är ju inte helt likt.

Men å andra sidan kan man som konstnär ta sig friheten att “frisera till” verkligheten efter tycke och smak. Så har jag sett att man gjort vid till exempel tecknade avbildningar av runstenar så att runstenarna ser mycket större ut i landskapet än vad de är på riktigt.

Tidigare har jag visat bilder och skrivit om “Spikstenen”, ett annat märkligt flyttblock som ligger vid Ripsa i Nyköpings kommun. (se lästips)

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like