Slaget mot marknadshyror är inte vunnet – borgarna och Fastighetsägarna har inte gett upp

För drygt ett år sedan hade vi en hetsig debatt om marknadshyror när man från borgerligt håll tillsammans med Fastighetsägarna, drev kravet om “fri hyressättning i nyproduktionen” – vilket är ett annat ord för marknadshyror.

Införande av marknadshyror var också en av punkterna i januariavtalet mellan S, MP, C, L och resulterade i en utredning från regeringen med rubriken “Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder” Direktiven för utredningen: “Fri hyressättning införs vid nyproduktion”

Den färdiga utredningen hade rubriken; “Fri hyressättning vid nyproduktion”

Tack vare konsekvent motstånd från Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen, lyckades man få bort frågan om marknadshyror “från dagordningen”. Men det krävdes att statsminister Stefan Löfven fälldes, och kom tillbaka med löfte om att att det blir inga marknadshyror.

Striden mot marknadshyrorna var vunnen – i alla fall för tillfället. För ingen är väl så naiv att hen tror att borgarna har släppt kravet på grund av det tillfälliga nederlaget.

Tyvärr tas aldrig bostadsfrågan, bostadsbristen (främst på billiga hyreslägenheter), höga, hyror, trångboddhet (främst i så kallade “utsatta” områden) upp i debatter och utfrågningar. Därför har frågan om marknadshyrorna hamnat “under radarn”.

Men i en artikel i Svenska Dagbladet; “Så vill partierna lösa bostadskrisen” har man faktiska tagit upp frågan om marknadshyrorna.

På tidningen fråga “Vill ni se fri hyressättning i nyproduktionen?” svarar man:

 • S: Nej.
 • C: Ja, enligt det förslag som utretts.
 • V: Nej.
 • MP: Nej.
 • L: Ja, men hyran ska vara förutsägbar.
 • KD: Ja, men inte för befintliga hyresrätter.
 • M: Ja, står bakom förslaget som utretts.
 • SD: Nej.

Kan lägga till att Fastighetsägarna har en trestegsraket på sin väg mot marknadshyror:

 • Steg 1: Avtalsfrihet för nyproduktionen
 • Steg 2: Avtalsfrihet vid ledigbliven lägenhet
 • Steg 3: Ny hyra för befintliga kontrakt

Notera ordvalet “Avtalsfrihet”. Att påtvinga hyresgästerna marknadshyra och att ställa Hyresgästföreningen utanför är “frihet” i Fastighetsägarnas värld.

Det är som individuella löner där varje anställd ska “förhandla” med sin arbetsgivare om lönen medan facket sitter på läktaren och tittar på. Ja man “förhandlar” inte ens. Man har ett lönesamtal. Därefter sätter arbetsgivaren lönen efter eget godtycke.

Dessutom kommer alla hyresbostäder, liksom alla andra bostäder, med tiden bli gamla och rivas för att ersättas med nya. Så undan för undan kommer under årens lopp befintliga hyresrätter att ersättas med nya hyresrätter så att vi till slut har marknadshyror i alla hyresrätter.

Dessutom – Hur mycket kan vi lita på SD:s nej. SD har ju svängt tidigare i viktiga frågor för att “passa in” i en borgerlig regering. Med borgarna och SD finns det majoritet i riksdagen för marknadshyror om/när SD svänger

Vill man inte ha marknadshyror är säkraste kortet att rösta för S, V eller MP. Men jag känner en viss osäkerhet när Magdalena Andersson vid partiledarutfrågningen vill se ett nytt januariavtal och en regering med S, MP, C och L.

Alltså hon vill helst regera tillsammans med två partier som vill införa marknadshyror. Det tål att tänka på.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like