Det framtida Mälarsjukhuset med flera nya tillbyggnader och helikopterplatta på taket. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Sjukhusområdet i Eskilstuna ska utvecklas

Eskilstuna Kommun och Region Sörmland har gemensamt tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för att tillsammans utveckla området kring Mälarsjukhuset. Stora delar handlar om hur infrastrukturen ska bli så bra och smidig som möjligt när om- och tillbyggnaden av Mälarsjukhuset så småningom är färdig.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna gemensamt ska utveckla sjukhusområdet. I arbetet ingår perspektiven; arbetsplatsen, besökaren och nyttotrafik samt hur sjukhusområdets utveckling kan bidra till hela Eskilstunas utveckling och en hållbar stad.

Behöver öka tillgänglighet och framkomlighet

– Vi tar ett gemensamt ansvar för en av Eskilstunas mest jobb-, trafik-, och utbildningsintensiva platser. Vi behöver öka tillgängligheten, framkomligheten och hjälpas åt för att de verksamheter och bostäder som finns och som växer fram ska kunna fungera och utvecklas väl. Vi är beroende av varandra i detta och därför skapar vi detta samarbete runt platsen, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Eskilstuna kommun ska bidra i det gemensamma arbetet som planmyndighet, fastighetsägare och samhällsbyggare. Region Sörmland ska bidra i det gemensamma arbetet som fastighetsägare och samhällsutvecklare.

Ett grönt och hållbart resande

– Det här möjliggör för en gemensam planering av sjukhusområdet där ett grönt och hållbart resande är viktiga utgångspunkter. Jag ser fram emot den här satsningen som kommer att bli ett viktigt steg i kommunens utveckling för en hållbar stad, säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör på Eskilstuna Kommun.

Det framtida Mälarsjukhuset i kvällsvy – Ny huvudentré, akutentré samt sjuktransport (helikopter) på taket. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Kommunstyrelsen i Eskilstuna fattar beslut om avsiktsförklaringen den 17 maj.

Läs också Mälarsjukhuset i framtiden.

You May Also Like