Färgsortering på återvinningscentralen Lilla Nyby i Eskilstuna. Foto: EEM.

Eskilstuna testar färgsortering på Fristadstorget

Eskilstuna inför färgsortering på Fristadstorget. Det uppger Kommunen i ett pressmeddelande.

Det ska vara lätt att göra rätt. Och nu blir det snäppet lättare att göra rätt när Eskilstunas världsunika avfallssortering gör entré på Fristadstorget.

Nu på torsdag (12 maj) flyttar några mindre sorteringskärl ut på Fristadstorget för att testas under ett år. Testet är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM). Kommunen har köpt in kärlskåpen och ser till att de är rena och fräscha. ESEM har ställt dit kärlen inuti och sköter om tömningen under teståret.

Vanliga förpackningar i offentlig miljö

– Vi har valt att testa sortering av de vanligaste förpackningarna som förekommer i offentlig miljö; pappersförpackningar, plastförpackningar och pant. Det som inte hör till dessa tre förpackningar slängs i kärlet för restavfall, förklarar Hanna Nordin, parkingenjör på Park- och naturenheten på Eskilstuna Kommun.

Sorteringsfärgerna känns igen

Många invånare kommer nog att känna igen färgerna på sorteringskärlen, där pappersförpackningar är gul, plastförpackningar orange och restavfall svart, precis som ESEM:s färgsortering.

Innan teståret är slut kommer en utvärdering att göras, och förhoppningen är att utöka sorteringen i offentlig miljö.

Sorteringsfärgerna som många Eskilstunabor redan är bekanta med sedan ett antal år tillbaka. Foto: EEM.

You May Also Like