Foto. Rolf Waltersson.

Sanningar om slaveriet i USA som man ofta “glömmer” att berätta om

Igår kväll, 9 februari var vi ett 15-tal nyfikna och vetgiriga själar som träffades i Vänsterpartiets lokal i Eskilstuna för att höra Peter Widen berätta om sin bok “Svart historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning”.

Låt mig börja med att säga att min egen kunskap om slaveriet är ytterst begränsat. Vad jag minns var det inget man fick lära under mina fem år i folkskola och fem år i realskola.

Det är senare i livet jag lärt mig en del om “triangelhandeln”. Det var fartyg, oftast från England, lastade med krut, gevär, brännvin och annat, som seglade till Västafrika. Där byttes varorna mot infångade slavar. Slavar som transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika där de huvudsakligen tvingades arbeta på bomullsfälten. På tillbakavägen till Europa var slavskeppen lastade med värdefulla varor som bomull, tobak och socker.

Jag har också lärt mig att Sverige var delaktig och medverkade i denna slavhandel. Sverige byggde ett slavfort, Fort Kalsborg, kanske mera känt under namnet Carolusborg, där man höll slavarna fångna i väntan på transporten över Atlanten. Sverige hade även en egen slavö, Saint Barthélemy, som man köpte av Frankrike 1784, där man bedrev slavhandel. Sverige var bland de sista länderna i Europa när man avskaffade slaveriet 1847.

Åter till mötet där Peter Widen berättade om sin bok. Boken handlar inte om denna triangelhandel och slavhandel. Den handlar om slaveriet och dess historia i USA från 1700-talet och fram till nutid.

De flesta av oss har nog en förenklad bild av slaveriet i USA. Att det var sydstaterna (slavstaterna) mot nordstaterna (som var mot slaveriet), och att Amerikanska inbördeskriget 1861-1865 bara handlade om detta — om slaveriets vara eller inte vara. Att det skulle vara en moralisk fråga huruvida det är rätte eller fel med slaveri. Men riktigt så enkelt var det inte. Det fanns många andra intressekonflikter bakom inbördeskriget, vilket man kan läsa i boken.

Likaså tror vi att slaveriet tog slut när kriget tog slut och nordstaterna hade segrat. Men så var det inte. Slaveriet levde vidare, men under andra och mer utstuderade former. Frigivna slavar som ville bedriva jordbruk hamnade i slavliknande “arrendekontrakt” med markägare där de oftast hamnade i skuldfällor. Skulder som betalades tillbaka genom att de fick betala genom att arbeta “gratis” för markägarna.

Men för att göra en lång historia kort. Ni kan läsa recensionen av Peter Widens bok “Svart historia – Slaveri – rekonstruktion — återförslavning”. Det är Hans Östensson som i en förträfflig recension i eFOLKET återger huvuddragen i boken. (se lästips).

Bild från mötet. Författaren till boken, Peter Widen, ser man bakom kaffekopparna. Foto. Rolf Waltersson.

Jag ska bara återge ingressen i Östenssons recension:

Med boken Svart Historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning har Peter Widen åstadkommit en mycket läsvärd och faktaspäckad bok om amerikans historia från 1700-talet till idag. Detaljrikt tecknar han en historia om detta märkliga USA. Dess myter, våldsamheter, rasism och klasstrider. Boken ger en djup inblick i varför en rörelse som Black Lives Matter fick en så enorm sprängkraft. Rasismen är fortfarande starkt levande, och så länge historiska beskrivningar på många sätt vilar på fake news har USA svårt att gå vidare”.

Vill man lära ännu mera ska man läsa hela boken.

PS. Jag kan inte låta blir att citera några rader ur boken “Kampen För och Emot N-ordet-slafveriet” av Cecilia Bååth-Holmberg. Utgiven 1896:

Den kristna kyrkan under 17:de och 18:de århundradena betraktade det som ett Gud behagligt verk att röfva hedningar, svarta, n-ordet, från deras hemland, sälja dem – med god vinst – till den högstbjudande samt i utbyte mot piskan och tortyren gifva dem “medborgarrätt till himmelens salighet” genom att tvinga dem till dopet. “Om I tagen eder slafvar efter tron i afsikt att föra dem till Kristus, så skall er handling alls icke vara en synd, utan kan till och med bli en välsignelse”, lugnade ett budskap från Tyskland de protestanter i Salzburg som hyste samvetsbetänkligheter mot slafveriet. N-ordet voro ju afkomlingar av Cham och arfvingar af Noachs förbannelse! Hvilken större välgärning kunde man väl bevisa dem än att medelst deras kropps hudflängande och Kristi dop förtaga dem denna världens syndiga fröjd och frihet för att skänka dem deras svarta själars frälsning”.

Lästtips:

Rolf Waltersson

Se en intervju med författaren till boken Svart Historia, Peter Widén:

Intervju del 1.

Intervju del 2.

You May Also Like