Polisen i Eskilstuna har länge haft ett pågående arbete som innebär att man både riktat sig mot att förebygga och utreda det pågående våldet – när nu våldet har eskalerat med flera mord och mordförsök under året är den medvetna strategin att vara ännu mer offensiv i arbetet mot de individer som rör sig i de kriminella miljöerna…

Nytt arbetssätt bakom flera polisgripanden i Eskilstuna

Polisen i Eskilstuna har medvetet tagit en mer offensiv strategi för att minska det dödliga våldet i kriminella miljöer. Det har på kort tid inneburit många frihetsberövade samt beslag av vapen och narkotika.

Eskilstuna har pågående problem med kriminella konflikter som leder till dödligt våld när konstellationer använder vapen och sprängmedel mot varandra. I grunden finns ofta en problematik kopplad mot narkotikahandel, men precis som på många övriga platser i landet också en koppling mot kriminella miljöer i andra städer.

Polisen i Eskilstuna har länge haft ett pågående arbete som innebär att man både riktat sig mot att förebygga och utreda det pågående våldet, men också samtidigt i samverkan med andra delar av samhället jobbat långsiktigt med att försöka bryta trenden. När nu våldet än en gång har eskalerat med flera mord och mordförsök under året är den medvetna strategin att vara ännu mer offensiv i arbetet mot de individer som rör sig i de kriminella miljöerna.

“Vi har varit uthålliga”

– Våra poliser i Eskilstuna har stor lokal kännedom om de här personerna, och det tror vi är en framgångsfaktor. Lokalpolisområdet har medvetet samlat ihop poliser som kan jobba på ett offensivt sätt. Det tar tid att bygga upp koncept och rutiner som fungerar, men vi har varit uthålliga och jobbat målmedvetet under en längre tid, berättar Robert Åkerström, biträdande lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Robert Åkerström, Polisen.

Resursen kommer i första hand från polisområde Södermanland, men också i hela region Öst finns en prioritering som innebär en kraftsamling i just Eskilstuna. Camilla Helgesson är chef för utredningssektionen i polisområde Södermanland, och hon pekar på att det inte bara handlar om antal, utan även att det ska vara rätt förmåga som behövs för att kunna agera.

Camilla Helgesson, Polisen.

– Vi har ett bra samspel kring hur vi tar oss an problemet. Just sättet som resursen på lokalpolisområdet jobbar ute mot de här miljöerna påverkar ju vår förmåga att utreda. Här ser vi hur den offensiva strategin håller i sig hela vägen. Från första patrull som är snabba med att bygga upp misstanken mot individen de ser, använda tvångsmedel som kontroll av personer, fordon och bostäder, och hur det sedan innebär konkreta utredningsuppgifter för oss att jobba vidare med. Det ger oss alla en känsla av att vi når resultat ihop, säger hon.

Varken Camilla eller Robert vill påstå att de har ett vinnande koncept. Eskilstuna, liksom stora delar av landet, har en lång väg att gå för att få stopp på det dödliga våldet. Men båda trycker på vikten av att polisen måste agera handlingskraftigt och göra det svårare för de kriminella att agera.

13 vapen beslagtagna på kort tid

Vi sätter högt tryck på miljöerna där vi vet att det finns individer som ingår i konflikten. De märker av det, vilket vi ser förändrar deras beteende och ger oss konkreta möjligheter att utreda dem i olika ärenden. Till exempel ser vi att de oftare har vapen nära sig, vilket gör att vi kan misstänka dem för vapenbrott. Bara nu under mars och april har vi tagit 13 vapen i beslag i Eskilstuna, berättar Camilla Helgesson.

Nu i dagarna inledde polisområde Södermanland en lokal insats som ska fortsätta det riktade arbetet och säkerställa att det finns en resurs som har kraft att jobba över tid.

– Nu växlar vi upp med ytterligare en höjning av det vi redan påbörjat. Det kommer att ge oss mer slagkraft att fortsätta jobba mot de här individerna. Men vi behöver hjälp. Samverkan med kommunen och all deras verksamhet fortsätter. Näringsidkare är viktiga för att få in tips om vad som pågår i deras område. Men framförallt behöver vi allmänhetens hjälp för att få in bra tips. Vi måste alla tillsammans göra vad vi kan för att få till en vändning av situationen, menar Robert Åkerström.

Polishuset i centrala Eskilstuna.

Tre exempel på hur Polisen i Eskilstuna jobbar:

Försök till mord i Nyfors, 27 april

Två gärningsmän dyker upp på elscootrar och skjuter mot två personer som är de tilltänkta offren. Ingen träffas av skotten, och de två skyttarna lämnar sedan snabbt platsen. Det ändrade arbetssättet innebär dock att Polisen senare under kvällen kan gripa tre personer och ta flera vapen i beslag.

– När det sker ett grovt brott så vet alla vad man ska göra, och det finns en hög kompetens i ledande funktioner och hos de som arbetar ute. Här kunde vi då snabbt agera på flera fronter. Genom snabb inhämtning och analys av teknisk bevisning kunde insatsgruppen känna igen de misstänkta och hitta dem vid en husrannsakan i en bostad, säger Camilla Helgesson.

Tre personer greps och kunde sedan anhållas av åklagare och häktas av domstol. De misstänks nu för försök till mord, medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott samt skyddande av brottsling.

Förberedelse till mord på Marielundsgatan, 28 april

Polisen får in uppgifter om att flera personer syns maskerade i en trappuppgång. Den typen av uppgift tas alltid på allvar och särskilt när det pågår en så aktiv kriminell konflikt i staden.

– Vi har upprepade gånger bett allmänheten om hjälp med just den här typen av tips, så när uppgiften kom in såg vi till att snabbt agera och kunde då också träffa på de här personerna på plats. Vår misstanke är att de befann sig där med uppsåt att skjuta en person som ingick i konflikten. Troligtvis kunde vi med det undvika ännu ett grovt våldsbrott, säger Robert Åkerström.

Tre personer greps och kunde senare anhållas av åklagare och häktas av domstol. I samband med en husrannsakan togs vapen i beslag. Personerna misstänks nu för förberedelse till mord och grovt vapenbrott.

Narkotikabrott i Årby, 1 maj

En man beter sig på ett sätt så att misstanke uppstår om eventuellt narkotikabrott. En polispatrull kontrollerar mannen och misstanken stärks vilket leder till att beslut tas om att också kontrollera en bostad.

– Vår inställning är att vår personal alltid ska ta initiativ och inte missa någon möjlighet att upptäcka situationer där en misstanke skulle kunna uppstå som leder till att vi kan jobba vidare med ytterligare kontroller. I det här fallet leder kontrollen av den första personen till att åtta personer kan misstänkas för narkotikabrott vid en husrannsakan i bostaden, säger Robert Åkerström.

När Polisen kommer in i bostaden hittar man en stor mängd misstänkt narkotika, och alla i bostaden misstänks inledningsvis för grovt narkotikabrott. De grips och anhålls av åklagare innan analysen av den misstänkta narkotikan visar att det rör sig om ett brott av normalgraden, och samtliga släpps då på fri fot. Misstanken om narkotikabrott av normalgraden kvarstår dock för samtliga.

Läs också:

Stort intresse för att studera på deltid och bli polis i Eskilstuna

You May Also Like