Romsk flicka blickar ut ur boskapsvagn. Destinationen: Något av 1940-talets förintelseläger. Insändarskribenten Magnus Güthlein varnar för risken för succesiv avhumanisering, och för de små stegen som kan leda mot katastrofen.

Så jag skäms!!

När kommunfullmäktige beslutar om ett tillståndskrav för tiggeri måste jag reagera. Jag skäms! Jag skäms som boende i Eskilstuna kommun, och jag skäms som anställd inom Eskilstuna kommun!

I mitt yrkesutövande förväntas jag förmedla vårt samhälles grundläggande värderingar för att våra ungdomar ska förväntas bli goda samhällsmedborgare, nu och i framtiden.Värderingar som allas lika värde, solidaritet, medmänsklighet och lika rättigheter. Värderingar som borgar för ett öppet demokratiskt samhälle där alla har plats, där ingen är mer värd än någon annan, oavsett ras, religion, kön eller samhällsstatus.

För mig är detta inget problem. Jag vill leva i ett samhälle där dessa värderingar upprätthålls. Jag vill leva i ett samhälle där min omgivning tar emot mig som jag är, oavsett om jag uppfyller gällande normer eller inte.

Samhällen genom alla tider har utvecklats genom att vara öppna och mottagande. För samhällen som har slutit sig, stigmatiserat samhällsgrupper, lyft fram sin särart, har det utan undantag slutat illa.

Så jag skäms! För ytterligare ett steg i svensk politik är taget – och nu tyvärr i Eskilstuna – mot att normalisera att alla inte är lika värda. Varje beslut som tas i den riktningen riskerar att vrida opinionen, om än aldrig så lite. Får någon att titta snett på en tiggare utanför Konsum i stället för att känna medlidande. För allting börjar någonstans … Oavsett vad en kallar det!

Magnus Güthlein

You May Also Like