En utsträckt hand.

Mera hotfullt mot tiggare i Eskilstuna efter tillståndskrav

Jag hörde på TV-nyheterna igår kväll och på radionyheterna idag på morgonen, 16 augusti, att trakasserier och hot mot tiggare i Eskilstuna ökat efter att kravet på tiggeritillstånd trädde i kraft 1 augusti.

Flera tiggare vittnar om glåpord, ilskna blickar och spottloskor.

De berättar att privatpersoner tar lagen i egna händer genom att kräva att få se tiggeritillståndet och att man mer eller mindre handgripligen motar bort tiggare.

Det är bara polisen som har rätt att kräva att få se tillståndet.

Therese Lekander som arbetar för Stadsmissionen i Eskilstuna bekräftar detta:

“Det har varit stor oro bland EU-migranterna sedan förbudet trädde i kraft. Flera har varit rädda för att få avslag på sin ansökan”, säger hon till Ekot Sveriges Radio.

Jag är inte förvånad över att trakasserier och hot ökat mot de som tigger. Ribban för vad som är “rumsrent” att säga och göra har liksom sänkts avsevärt. Debattklimatet har hårdnat sedan några kommuner i Sverige infört tiggeriförbud och andra infört, eller planerar att införa, krav på tillstånd för att få bedriva “passiv penninginsamling”, som det heter på byråkratisvenska.

Så på något sätt har man fått sina synpunkter “välsignade” av de politiker och partier som nu visar “handlingskraft” genom att förbjuda eller försvåra tiggeri.

Eskilstuna var ju först med varianten att införa tillståndskrav för att “röka ut” tiggarna. Norrköping är en annan kommun som står på tur att införa “Eskilstunamodellen”.

I Norrköping har Sverigedemokraterna motionerat om detta och de får troligen sin vilja igenom med stöd av den styrande majoriteten som består av S, L, C och Kd.

I Eskilstuna har fram til 12 augusti åtta personer fått “klartecken att tigga i Eskilstuna”, enligt polisen. Tio ansökningar om tillstånd hade lämnats in, men 2 av dem har ännu (?) inte beviljats på grund av ofullständigt ifyllda blanketter.

Man kan tycka att det är lite tragikomiskt. Kommunledningen S, M, C, med stöd av SD, tyckte nog de var fiffiga när de valde att “röka ut” tiggarna genom att införa tillståndskrav.

Nu har resultatet blivit att en antal tiggare kan visa upp polistillstånd på att de är i sin fulla rätt att tigga.

Förr i tiden, för några hundra år sedan, var det prosten i socknen som had rätt utfärda tiggeritillstånd. Fattighjonen fick då en “tiggarbricka” att sätta synligt på kläderna, vilket visade att han hade rätt att gå runt i socknen och tigga.

Nu är det polisen som utfärdar motsvarande “tiggarbevis” som ger den fattige rätt att be om hjälp genom “passiv penninginsamling”.

Ja egentligen är det S, M, C och SD som genom sitt beslut bäddat för att en antal tiggare nu kan fortsätta tigga “helt lagligt”. Polisen är ju bara dessa partiers springpojke.

Det enda rätta är att riva upp detta beslut. Visa att Eskilstuna är en kommun som värnar om de människor som är mest utsatta. Vill man hjälpa tiggare, oavsett om de är romer eller svenskar, för det finns även ett ökat antal svenskar som tigger, gör man det på annat sätt än att förbjuda dem.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like