Så jag skäms!!

När kommunfullmäktige beslutar om ett tillståndskrav för tiggeri måste jag reagera. Jag skäms! Jag skäms som boende i Eskilstuna kommun, och jag skäms som anställd inom Eskilstuna kommun!

I mitt yrkesutövande förväntas jag förmedla vårt samhälles grundläggande värderingar för att våra ungdomar ska förväntas bli goda samhällsmedborgare, nu och i framtiden.Värderingar som allas lika värde, solidaritet, medmänsklighet och lika rättigheter...

Läs mer