Rolf Nordin dög inte som människa – enligt en ledande folkpartistisk politiker

Jag tog ingenjörsexamen 1968. Examensdagen slumpade sig vara min tjugoårsdag.

Efter examen blev det lumpen. Där gjorde jag som Martin Ljung, och avgick. Hade då knappt två månader kvar.

Sedan inleddes jobbsökandet vilket slutade på ett märkligt sätt efter några veckor. AIB skulle utföra en geoteknisk undersökning i Eskilstuna och hade gjort upp med en som skulle hjälpa till. Denne dök aldrig upp så jag väcktes av en telefonsamtal med ett erbjudande om ett tillfället arbete. En timme senare började jag jobba på det tillfälliga jobbet som varade cirka två veckor. Några veckor senare ringde AIB med ett erbjudande om tillsvidarejobb, vilket jag givetvis tog. De första åren gällde fältarbete runt hela Sverige men problem med en reumatisk sjukdom tillstötte. Jag fick jobb på kontoret. 1978 började jag med datorarbete, som i inledningen bl.a. handlade om hålremsor, se andra bilden.

Nästa steg var att jag på hösten 1988 bestämde mig för att starta eget vilket med anledning av uppsägningstid inleddes i februari 1989. Verksamheten gick bra och efter några år anställde jag en som fortsatte tills det blev dags för pension. För mig återstod några år men jag inledde en nedtrappning. Jag slutade formellt dem 1 augusti 2013 efter 50 års arbete men fortsatte ett och ett halvt år med starkt begränsat verksamhet, satt hemma och gjorde en del jobb åt några stamkunder

I samband med avslutande av mitt företag skänkte jag en dryg miljon till några organisationer som arbetade mot rasism, bland andra EXPO

Så gick det för grabben vars gener, enligt en ledande folkpartist i Kafjärden, samhället måste skyddas mot.

You May Also Like