Foto: Alex Strachan / pixabay.

Rika länder bluffar om “klimatbidrag” till fattiga länder

Klimatfinansiering från rika länder är avsevärt mindre än det länderna själva uppger. De fattiga länderna måste oftast betala tillbaka. Det visar Oxfam i en ny rapport.

Den allra största delen, cirka två tredjedelar, av det som redovisas som klimatfinansiering är inte bidrag utan handlar om lån. I omkring hälften av lånen är villkoren dessutom oförmånliga för de fattiga länderna.

Oxfams klimatrådgivare Tracy Carty menar att den här bedrägliga beskrivningen av klimatfinansiering från de rika länderna är skandalös. Fattiga länder drabbas hårdast av klimatförändringarna, men är samtidigt de som är minst skyldiga till klimatkrisen.

Klimatfinansiering är en livlina för låginkomstländer som tvingas hantera extrema värmeböljor, orkaner och översvämningar. Nu tvingas de alltså hantera en klimatkris de inte själva har varit med och skapat, säger Tracy Carty.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like