eFOLKET uppmärksammar: “Change Global Climate”

Lördagen den 8 oktober genomfördes klimatkonferensen “Change Global Climate” på ABF-huset i Stockholm. Konferensen är ett nytt koncept som arrangerades av organisationerna Amazonwatch Sverige, Amnesty, Amnesty Sapmi, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Jordens vänner, Regnskogsföreningen och Vänsterns internationella forum.

Syftet med klimatkonferensen var att folkbilda kring klimatförändringarnas negativa effekter samt att inspirera till organisering mot desamma.

Konferensen bestod av föreläsningar, workshops, panelsamtal och filmvisningar. De flesta föreläsarna var aktivister som viker sin fritid åt klimatfrågan, men några var också akademiska experter i ämnet.

Ett stort fokus låg på hur ursprungsbefolkningar runt om i världen drabbas av storbolagens rovdrift på naturresurser. Ett annat huvudfokus under konferensen var att belysa klimatflyktingarnas utsatthet.

Konferensen var välbesökt och programmet bjöd på ett rikligt utbud. Inte mindre än 16 föreläsningar bjöds på under dagen.

Vi på eFOLKET ser gärna att fler liknande initiativ tas i framtiden.

You May Also Like