Peter Danngren: Bankerna ska inte vara en lekstuga för giriga svindlare!

Inrätta omedelbart en statlig bank som är för varje normal människa! År efter år, miljarder på vift, alla lurar alla, vem ska man lita på? En bank som inte spekulerar, inte trollar fram pengar ur snoken! Normal jävla bankhanteing – inget mer! Ska det vara så jävla omöjligt? Nej, det är det inte. Bara man vill! 1 miljon kunder skulle omedelbart bli kunder. Sätt banksvindlarna i fängelse. Skydda pensionspengar och småspararna pengar. Med förankring i grundlagen, om så krävs.

Peter Danngren
Eskilstuna

You May Also Like